Powrót

Nazwa Produktu: Aqua-inn N°1

Kategoria Produktu: Izolujące wodorozcieńczalne


Wodorozcieńczalna, wysoce kryjąca farba wewnętrzna o o właściwościach izolujących. Aqua-inn N°1

Zastosowanie

Wodorozcieńczalna, szybkoschnąca, dobrze kryjąca farba do wnętrz o szlachetnej, matowej optyce. Doskonale nadaje się do tworzenia powłoki izolującej w pomieszczeniach które mogą być wyłączone z użytku publicznego jedynie na krótki okres czasu, jak również do tworzenia powłoki izolującej na powierzchniach zabrudzonych nikotyną, sadzą lub z zaschniętymi plamami. Może być stosowana także do renowacji akustycznych płyt stropowych.

Właściwości

Dobrze izolująca Nie żółknąca Wysoki stopień bieli Wysoce kryjąca Łatwa w nakładaniu Farba gruntująca i wierzchnia Cienko-powłokowa, podkreślająca fakturę powierzchni dyfuzyjna wartość-sd < 0,14 m

Spoiwo

Dyspersja z tworzyw sztucznych wg D I N 55 945.

Wielkość opakowań

5 l, 12,5 l

Barwa

Standardowa barwa: biała Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 3 % uniwersalnych past barwiących. Całość samodzielnie zabarwionego materiału zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Aqua-in N°1 nadaje się do barwienia maszynowego w systemie Color Express na wszystkie kolory o współczynniku jasności (H B W) ? 70. Celem wyeliminowania błędów w barwieniu przed użyciem należy sprawdzić poprawność barwienia. Duże i przylegające do siebie powierzchnie malować farbą z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboko matowy (według P N E N 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Dane Techniczne

Własności wg normy P N E N 13300:Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 1.Zdolność krycia Zdolność krycia (wsp. kontrastu): Klasa 1 przy wydajności 6 m2/l tj. ok. 150 ml/m2

Największy rozmiar ziarna

drobna (< 100 ?m)

Gęstość

ok. 1,37 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Mocne, słabo chłonne podłoża jak również nośne matowe powłoki z farb dyspersyjnych malować bez wcześniejszego przygotowania. Podłoża piaszczące, silnie chłonne, miękkie miejsca szpachlowania gipsem, wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund T B lub Amphisilan- Putzfestiger. Powierzchnie zaplamione nikotyną lub sadzą:Zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcze. Malować po wyschnięciu. Zaschnięte plamy z wody:W szczególnych przypadkach działanie izolujące farby  Aqua-inn No1 może okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji wykonać malowanie próbne i w razie konieczności nanieść kolejną powłokę izolująca z materiału Caparol Aqua Sperrgrund, Disbon 481 E P-Uniprimer lub Capacryl Holz-Isogrund (karty techniczne nr. 384, 481, 961). Zaschnięte plamy z wody wyczyścić szczotką na sucho. Przebarwienia na płytach gipsowych:Nanosić bezpośrednio bez dodatkowego przygotowania podłoża. Renowacja powierzchni malowanych Aqua-in Nr.1:Aqua-inn Nr.1 można stosować w ramach renowacji powtórnie. W wypadku tapetowania powierzchni malowanych farbą Aqua-inn Nr.1 zastosować jako warstwę pośrednią Caparol Haftgrund bądź Caparol Aqua Sperrgrund. Uzupełnianie drobnych ubytków:Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel lub Akkord Leichtspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless Natrysk airless:Kat natrysku: 40-50°Dysza: 0,019-0,021"Ciśnienie: ok. 200 bar

Układ warstw

Obfite, równomierne malowanie nierozcieńczoną Aqua-in Nr.1.Na podłożach kontrastowych jak również powierzchniach silnie zabrudzonych, konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej bądź pośredniej farbą Aqua-in No1 rozcieńczoną maks. 5% wody. Na powierzchniach nierównomiernie chłonnych zastosować warstwę gruntującą Aqua Sperrgrund lub Caparol-Haftgrund.

Zużycie

Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na powierzchniach chropowatych odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania farby: +5° C (otoczenia, podłoża i materiału). Aby uzyskać optymalny efekt powłoki izolującej obowiązuje minimalna temperatura +16° C.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 4 - 6 godz., a do powtórnego malowania nadaje się po 12 godzinach. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre".W przypadku malowania zanieczyszczonych powierzchni ze względu na różnorodność zanieczyszczeń występujących w podłożu zalecamy wykonanie próby na danej powierzchni. Farba Aqua-inn No1 nie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych i/lub narażonych na długotrwałe działanie pary wodnej. Przed natryskiwaniem Airless farbę należy dobrze wymieszać i przecedzić.Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund T B może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przebywac osoby "szczególnie wrażliwe" stosować Amphisilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Aby rozpoznać ewentualne błędy barwienia, proszę przed użyciem sprawdzić dokładność żądanego koloru. Na powierzchniach stykających się, stosować kolory z jednej  partii produkcyjnej. Tolerancja na inne materiały:Farby Aqua-in No1 nie wolno mieszać z innymi materiałami.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie szlifowania stosować filtr pyłowy P2. Zapewnić odpowiednie witrzenie w czasie nakładania i wysychania. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie pracy z produktem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Narzędzia oczyścić po użyciu wodą z mydłem.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/g) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <30 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Deklarowany skład produktu

Poliakrylan -żywica, ditlenek tytanu, krzemiany, węglan wapnia, etery glikolowe, woda, dodatki, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu