Powrót

Nazwa Produktu: ArteTwin Basic

Kategoria Produktu: Techniki szpachlowe


Efektowna i nowoczesna technika szpachlowania we wnętrzach. ArteTwin Basic

Zastosowanie

Arte Twin to bardzo atrakcyjna i nowoczesna, wielobarwna technika szpachlowania, nadająca powierzchniom wewnętrznym elegancki i naturalny wygląd. Technika bazuje na specjalnie opracowanych komponentach, które można dowolnie ze sobą łączyć. Zestawianie produktów oraz różnorodne techniki nakładania pozwalają na uzyskanie różnych optycznie powierzchni: od delikatnych i stonowanych po bardzo ekstrawaganckie. Uwaga szczególna:Przy użyciu specjalnie opracowanej kielni nakładane są co najmniej dwa produkty (technika Twin). Szpachle Arte Twin Basic oraz Arte Twin Effect bazują na jasnych cząsteczkach, które nie mieszają się z pozostałym pigmentem, przez co uzyskiwane są wyjątkowe efekty optyczne. Podczas nakładania cząsteczki te układają się w niepowtarzalne faktury, co jest charakterystyczne dla tej techniki dekoracyjnej. Capadecor Arte Twin podlega ochronie patentowej.

Właściwości

Wodorozcieńczalna Gotowa do użycia Przyjazna dla środowiska, o neutralnym słabym zapachu Barwiona w systemie Color Express Przystosowana do czyszczenia Nie palna według D I N 4102-A2

Spoiwo

Dyspersja akrylatu.

Wielkość opakowań

5 l, 10 l

Barwa

Biała - kryjąca z białymi cząsteczkami oraz możliwość barwienia maszynowego na około 300 kolorów w systemie Color Express (w oparciu o kolekcjię Caparol 3 D-System) według kolekcji C D-Arte Twin.

Wskazówka

:Materiał może być mieszany ze sobą w dowolnych proporcjach zależnie od ostatecznie pożądanego efektu końcowego. Aby uniknąć "niespokojnie wyglądające" powierzchnie, radzimy łączyć ze sobą kolory w jednym odcieniu lub podobnej jasności.

Stopień połysku

Głęboko matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Odpowiednie podłoża

Tynki z grupy P I I, P I I I, tynki maszynowe z grupy P I V oraz płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i beton. Wymagania jakości powierzchni podłoży: tynki gipsowe i płyty gipsowe - Q3.Inne podłoża powinny być conajmniej wolne od porów i pustek skurczowych oraz odpowiadać wymaganiom normy D I N 18202. Podłoża muszą być nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Uwaga:Szorstkie, chropowate podłoża wygładzić przy użyciu szpachli: Caparol Akkord-Spachtel Fein lub Mittel. Tynki grupy P I I i P I I I:Mocne, normalnie chłonne tynki zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Lekko piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Mocno piaszczące tynki zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan-Putzfestiger. Maszynowe tynki gipsowe oraz tynki grupy P I V:Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Ścianki z elementów gipsowych:Przeszlifować spoiny płyt. Miękkie i przeszlifowane miejsca wzmocnić środkiem Capa Sol L F. Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Płyty gipsowo-kartonowe:Przeszlifować łączenia płyt. Miękkie i przeszlifowane miejsca wzmocnić środkiem Capa Sol L F Konzentrat. Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol Aqua Sperrgrund. Beton:Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące. Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Nośne powłoki malarskie:Na matowe i słabo chłonne powłoki nałożyć bezpośrednio warstwę pośrednią farbą Indeko-plus. Powierzchnie błyszczące i powłoki z lakierów zmatowić (przeszlifować). Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Nienośne powłoki:Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Piaszczące, pylące, porowate i/lub chłonne tynki gruntować środkami Capa Sol L F Konzentrat. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, powierzchnie oczyścić. Zagruntować środkami Caparol Tiefgrund T B lub Amphi Silan-Putzfestiger. Farby klejowe:Zmyć do podłoża. Zagruntować środkami Caparol Tiefgrund T B lub Amphi Silan-Putzfestiger. Tapety:Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Zagruntować środkami Caparol Tiefgrund T B lub Amphi Silan-Putzfestiger. Powierzchnie zaplamione nikotyną, zaciekami wodnymi, sadzą lub tłuszczem:Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać izolująco- gruntującą warstwę środkiem Caparol Aqua Sperrgrund. (Karta informacyjna 384). Powierzchnie drewniane i drewnopochodne:Gruntować środkiem Capacryl Holz-Iso Grund. Płyty z fabrycznie naniesioną warstwą żywicy melaminowej gruntować środkiem Capacryl-Haftprimer. Niewielkie ubytki:Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować. Uwaga:Przy stosowaniu środka Caparol-Tiefgrund T B może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przebywać osoby szczególnie wrażliwe stosować Amphi Silan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.    

Sposób nakładania

Technika szpachlowanie Arte Twin bazuje na użyciu dwóch materiałów w jednych kroku roboczym (technika Twin). Arte Twin Basic i Arte Twin Effect są w konsystencji gotowej do użycia. Szpachlowanie wykonujemy specjalna packą Arte Twin Spezialkelle. W zależności od pożądanej optyki powierzchni, możemy obrabiać materiały równocześnie oraz po wyschnięciu pierwszej warstwy szpachli. Obróbka Arte Twin przebiega w co najmniej trzech krokach roboczych. Pierwszy krok roboczy Przygotowane podłoże należy przemalować farbą Indeko-plus. Aby uniknąć widocznych śladów po wałku, należy koniecznie przeczesać powierzchnię szczotką. Aby osiągnąć właściwy efekt końcowy, nie należy stosować innej farby ponieważ są nieodpowiednie dla techniki Arte Twin. Drugi krok roboczy Drugi krok polega na nałożeniu na całą powierzchnię Arte Twin Basic w wybranym dla warstwy wierzchniej kolorze. Nie jest konieczne stosowanie na tym etapie dwóch barw. W obszarach trudno dostępnych np. w narożnikach należy użyć odpowiednich narzędzi (miękki pędzel). Trzeci krok roboczy W trzecim kroku nakładamy Arte Twin w różnych kolorach. Technika szpachlowanie Arte Twin bazuje na użyciu dwóch materiałów w jednych kroku roboczym (technika Twin). Na packę Arte Twin Spezialkelle nakłada się dwa odcienie kolorów Arte Twin Basic lub dowolną kombinację Arte Twin Basic i Arte Twin Effect Złota lub Srebra i techniką "plam", z niewielkim dociskiem szpachlujemy podłoże. Wszpachlowane "plamy" rozciera się następnie na całą powierzchnię. Po ok. 15-60 minutach odpowietrzania (zależnie od temperatury i wilgotności) można powtórnie lekko przeszpachlować powierzchnię aby uwidocznić białe cząsteczki pigmentu. W trudno dostępnych miejscach np. w narożnikach należy użyć odpowiednie narzędzia (miękki pędzel). Jeżeli dodatkowo chcemy uzyskać efekt połysku perłowego, po wyschnięciu pierwszej warstwy całą powierzchnię można przeszpachlować Arte Twin Złota lub Srebrna.

Układ warstw

  Pierwszy krok roboczy: Po przygotowaniu podłoża wykonujemy warstwe gruntującą farbą Indeko-plus. Aby uniknąć śladów po wałku należy przeczesać powierzchnię szczotką. Drugi krok roboczy: Nałożyć wybrane materiały obok siebie na specjalną packę Arte Twin Spezialkelle. Nałożyć Arte Twin Basic na całą powierzchnię w wybranym kolorze. Ostatecznie zatrzeć "plamy" aż do uzyskania jednorodnej powierzchni.  W trakcie szpachlowania zwracać uwagę na to aby nie były słyszalne odgłosy drapania i packa gładko przesuwała się po powierzchni! Trzeci krok roboczy: Arte Twin Basic + Arte Twin Basic lub Arte Twin Basic + Arte Twin Effect jak w drugim kroku nałożyć w małych ilościach obok siebie na packę Arte Twin Kelle, obficie nakładać i następnie zatrzeć aż do uzyskania jednorodnej powierzchni. Zmiana kierunku ruchów packi wpływa na ostateczny wygląd powierzchni. Po wyschnięciu można nałożyć na całą powierzchnię Arte Twin Effect Gold lub Silber.    

Zużycie

Drugi krok roboczy:Ok. 250-300 g/m2/na kolor (w przypadku szpachlowania w jednym kolorze, zużycie może byc ok. 500 g/m2)Trzeci krok roboczy:Arte Twin Basic / Arte Twin Basic: ok. 150 bis 300 g/m2/na kolor Arte Twin Basic / Arte Twin Effect: ok. 300 ml Basic i 150 ml/m2 Effect Dodatkowe nałożenie Arte Twin Effect: ok. 50 do 150 ml/m2Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 6 godz. Przy nakładaniu kilku warstw materiału zachować 12 godzinne przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi warstwami.Narzędzia Arte Twin Kelle:Specjalna packa z tworzywa sztucznego z zaoklrąglonymi narożnikami i wymienną packą. W przypadku zużycia, packę można w prosty sposób wymienić. Należy stosować tylko ten typ packi, inne narzędzia tego typu nie nadają sie do nakładania techniką Arte Twin.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas dłuższych przerw w pracy myć wodą lub wodą z dodatkiem mydła.

Wskazówka

W zależności od ilości użytego materiału i stosowanej techniki powstają faktury mniej lub bardziej widoczne. Całkowicie gładkie powierzchnie przy stosowaniu techniki Arte Twin są niemożliwe do uzyskania. Aby uzyskać możliwie gładką i łatwą w czyszczeniu powierzchnię, można ją końcowo zabezpieczyć nakładając specjalną packą Arte Twin lazurę Deco-Lasur.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/l) wynosi: 200 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 50 g/l L Z O

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, dodatki, konserwanty

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu