Powrót

Nazwa Produktu: Capacoll GK

Kategoria Produktu: System-Capaver


Bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny do klejenia tapet z włókna szklanego. Capacoll GK

Zastosowanie

Gotowy do użycia klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia tapet: Capaver Glasgewebe, Capaquarz Glasvlies, Magic Glass, Fantastic Fleece i Capadecor Akkordvlies na powierzchniach ścian wewnętrznych.

Właściwości

E.L.F Posiada wysoką przyczepność początkową Posiada długi czas zachowania właściwości roboczych Wysoka wydajność Trudno zapalny B1 wg D I N 4102, w połączeniu z tapetą z włókna szklanego Capaver Glasgewebe oraz materiałami powłokowymi Caparol zgodnie z atestem Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (atest nr P B-W U03-I-16.5.31). Niepalny A2 wg D I N 4102, w połączeniu z tapetami z włókna szklanego Capaver Glasgewebe oraz matowymi materiałami powłokowymi Caparol (atest nr P-P A Y26-04695).

Wielkość opakowań

16 kg

Barwa

transparentny, biały

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich. Napoczęte opakowanie szczelnie zamknąć. Ostrożnie obchodzić się z kontenerem i zwracać jedynie całkowicie opróżniony.

Gęstość

ok. 1,10 g/cm3

Podłoża Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Natrysk Airless:Kat natrysku: 40-50°Dysza: 0,017-0,019"Ciśnienie: 180-200 bar W wypadku opakowań standardowych ustawić konsystencję roboczą do natrysku airless dodając ok. 10-15% wody. Klejenie:Klej Capacoll G K nakładać obficie i równomiernie wałkiem z runa jagnięcego lub natryskiwać urządzeniami airless na szerokość 1-3 brytów. Od razu przykładać tapetę, docisnąć szpachlą plastikową usuwając pęcherze powietrza. Na podłożach słabo chłonnych, przy niskiej temperaturze lub wysokiej wilgotności powietrza przed klejeniem gęsto tkanych tapet klej po nałożeniu "odpowietrzyć" .

Układ warstw

Sposób użycia:Przed przyklejeniem tapet do podłoża należy koniecznie zapoznać się z informacjami technicznymi dotyczącymi składników systemu!

Zużycie

Tapeta z włókna szklanego Glasgewebe:drobna faktura: ok. 150 g/m2średnia faktura: ok. 100-250 g/m2gruba faktura: ok. 250-300 g/m2 Dokładne wartości zużycia można ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura użycia:+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 6 - 12 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

Do klejenia tapet o zwartych fakturach jak: K 1100, V B 1100 stosować wyłącznie Capacoll G K rozcieńczony ok. 20% wody. Rozcieńczyć klej z opakowań standardowych i nakładać wałkiem o krótkim włosiu. Tapetę przykładać po odpowiednim "odpowietrzeniu" kleju. Przy klejeniu tapet Fantasic Fleece oraz Capaver Akkord Vliese, może dojść do zwiększonego zużycia materiału. Zaleca się zastosowanie Capacoll V K. W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips, może dojść w wyniku długotrwałego oddziaływania wilgoci do pęcznienia, powstania pęcherzy i odspojeń. Aby tego uniknąć należy zapewnić szybkie wysychanie poprzez odpowiednią temperaturę i wietrzenie.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w czasie pracy i w czasie wysychania. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie pracy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą. Przy natryskiwaniu nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się kleju do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Bliższe informacje

, patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do utylizacji. Zaschnięte resztki kleju traktować jako odpady budowlane lub domowe i utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Giscode

D1

Deklarowany skład produktu

Żywice polioctanu winylu, woda, dodatki, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu