Powrót

Nazwa Produktu: Capacryl PU-Gloss, PU-Satin

Kategoria Produktu: Lakiery wodne - Capacryl


Capacryl PU-Gloss, PU-Satin

Zastosowanie

Do wykonywania najwyższej jakości powłok pośrednich i wierzchnich na zagruntowanym drewnie wymiarowym, a także na zagruntowanym metalu i twardym P C V wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Kolorów białych nie stosować na grzejnikach ze względu na ryzyko zżółknięcia. (Na grzejnikach stosować lakier Capacryl Heizkörperlack).

Właściwości

Wodorozcieńczalne Bezwonne Łatwe i przyjemne w nakładaniu Wysoce odporne na zadrapania i uderzenia Dyfuzyjne Odporne na domowe środki czyszczące Odporność na szorowanie na mokro według D I N E N 13 300: klasa 1 Mogą być stosowane do lakierowania zabawek dla dzieci; zgodne z D I N E N 71-3 Odporne na środki dezynfekujące

Spoiwo

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa

Wielkość opakowań

Kolory standardowe: 375* ml, 750 ml, 2,5 l,10* l* tylko biały Color Express: 350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Barwa

Kolory standardowe P U-Gloss: Biały Kolory standardowe P U-Satin: Biały; R A L 1023; Ral 3000; R A L 5010; R A L 6002; R A L 7035; R A L 8003; R A L 9005 Możliwość barwienia w systemie Color Express w wielu kolorach kolekcji Caparol 3 D jak też wg innych kolekcji kolorystycznych.U W A G A: w wypadku lakieru Capacryl P U-Satin przy intensywnych i ciemnych kolorach na wymalowanej powierzchni może wystąpić wycieranie pigmentu, w takim wypadku zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capadur Parkett- und Siegel Lack. W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednim kolorze (dostępne w stacjach barwienia Color Express). Trwałość koloru według B F S-Merkblatt Nr. 26

Spoiwo

: klasa A Pigmenty: grupa 1-3 w zależności od koloru

Stopień połysku

Capacryl P U-Gloss: Błyszczący Capacryl P U-Satin: Satynowy mat

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Fabrycznie zamknięte opakowanie można składować przez okres 12 miesięcy.

Odpowiednie podłoża

Zagruntowane wymiarowe elementy drewniane, zagruntowany metal i twarde P C W. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla elementów wymiarowych.

Przygotowanie podłoża

Drewno:Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Ostre krawędzie załamać. Żelazo, stal:Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2? (piaskowanie) lub S T3 (maszynowo) zg. z P N E N I S O 12 944-4. Ocynk, twarde P C W:Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym. Aluminium, miedź:Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym. Istniejące powłoki:Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku: O Dysza Ciśnienie natrysku Ciśnienie powietrza Rozcieńczenie Airless 0,011-0,015 inch 200 bar - maks. 5 % Airmix/Aircoat 0,011-0,015 inch 120 bar 2,5 bar maks. 5 % Niskociśnieniowy 1,8-2,2 mm - ok. 0,5 bar maks. 15 % Wysokociśnieniowy 2,0-2,5 mm - 2-3 bar maks. 15 % Obróbka: Capacryl P U-Gloss/P U-Satin można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dokładnie wymieszać i w razie konieczności wykonania warstwy pośredniej, rozcieńczyć dodając  maks. 5-15% wody. Przy malowaniu ręcznym używać specjalnych pędzli (czarna lub szara szczecina chińska z dodatkiem włókna "Orel"), wałków i  rolek do lakierów. Na większe powierzchnie nakładać wałkiem poliamidowym z niskim runem i natychmiast wygładzać wałkiem z super drobnej gąbki poliestrowej lub pędzlem Orelmix. Wielkość narzędzi odpowiednio dobrać do malowanej powierzchni, zapewniając właściwy postęp prac (patrz także informacje dodatkowe o stosowaniu lakierów P U).

Układ warstw

Podłoże

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Impregnacja Gruntowanie Warstwa pośrednia Warstwa wierzchnia Drewno, elementy drewniane wewnątrz Szlifowanie/ oczyszczenie - Capacryl Holz-Iso Grund1) Capacryl P U-Vorlack2) Capacryl P U-Gloss P U-Satin3) Wymiarowe elementy drewniane zewnątrz B F S Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-Iso Grund1) żelazo, stal wewnątrz Odrdzewienie/ oczyszczenie - Capalac All Grund zewnątrz Odrdzewienie/ oczyszczenie - 2 x Capalac All Grund Ocynk wewnątrz/zewnątrz B F S Nr. 5 - Capacryl Haftprimer Aluminium/Miedź wewnątrz/zewnątrz B F S Nr. 6 - Capacryl Haftprimer Twarde P V C wewnątrz/zewnątrz B F S Nr. 22 - Capacryl Haftprimer Istniejące powłoki1) wewnątrz/zewnątrz Szlifowanie/ ługowanie Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża Capacryl Haftprimer * Dla elementów wymiarowych wymagana jest zgodnie z B F S Nr. 18 podwójna warstwa pośrednia. Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień gruntować materiałem Capacryl Holz-Iso Grund, sęki gruntować dwukrotnie. Warstwę pośrednią wykonać w kolorze warstwy końcowej. W przypadku kolorów słabo kryjących tj. czerwienie, żółcie, pomarańcze, automatycznie zostanie wymieszany w systemie Color Expres kolor który umożliwi w warstwie końcowej lepsze krycie. Kolor ten będzie różnił się od wybranego wcześniej koloru. W wypadku słabo kryjących kolorów (np. żółcie, czerwienie, pomarańcze) może okazać się konieczne naniesienie dodatkowej powłoki.

Wskazówka

: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność.

Zużycie

Ok. 100 -120 ml/m2 na jedną warstwę. Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału winna wynosić +8°C

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Pyłosuchość Odporność na dotyk Całkowite wyschnięcie Po godzinach 1-2 10-12 48 Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Przy pracy z natryskiem stosować filtry A2/P2. Podczas szlifowania stosować filtry przeciwkurzowe P2. W trakcie i po zakończeniu pracy zapewnić dobrą wentylację. Nie jeść, nie pić i nie palić w trakcie pracy z lakierem. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast spłukać je wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych i gleby.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/d) wynosi: 130 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 110 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-L W01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa, ditlenek tytanu (biel tytanowa),barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, glikole, eter glikolowy, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu