Powrót

Nazwa Produktu: Capadecor Arte-Lasur

Kategoria Produktu: Lazury ścienne


Gotowa do użycia lazura ścienna na bazie akrylanów z zawartością białych cząstek. Capadecor Arte-Lasur

Zastosowanie

Specjalna lazura do uzyskiwania bardzo atrakcyjnych, dekoracyjnych powłok lazurniczych na powierzchniach wewnętrznych.Arte-Lasur jest chroniona prawem patentowym (Nr.:E93830019.1/T O98 A000997). Składnikiem lazury są jasno pigmentowane cząstki zachowujące swój jasny kolor podczas barwienia materiału i tworzące na jasnych podłożach niepowtarzalny efekt dekoracyjny.

Właściwości

Wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg P N E N 13300 (Podatna na zmywania wodą z dodatkiem neutralnych/łagodnych detergentów) Umożliwia nanoszenie poprawek Lazurę można barwić maszynowo w systemie Color Express

Spoiwo

Dyspersja akrylowa.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l

Barwa

Przezroczysta z zawartością białych cząstek Barwienie:Lazurę Arte-Lasur można barwić maszynowo w systemie Color Express na ponad 350 kolorów wg kolekcji kolorystycznej Caparol 3 D-System. Należy pamiętać, że odcień lazury na ścianie może różnić się od wzoru oryginalnego z wzornika 3 D ze względu na swój laserunkowy charakter, sposób nanoszenia, grubość nałożonej warstwy oraz barwę podłoża.

Stopień połysku

Zasycha tworząc powłokę o satynowo matowym połysku.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,0 g/m3

Produkty uzupełniające

Perlatec Gold/Silber Pearl White/Red/Green/Blue Switch Desert Light/Lagoon Water Pigmenty nadające powierzchniom atrakcyjny perłowy połysk. Przeznaczone do powierzchni wewnętrznych w połączeniu z produktami: Arte-Lasur, Arte-Lasur Color i Deco-Lasur glänzend. Do produktów Arte-Lasur można dodać od 1 % do 5 % pigmentu (proszę uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej nr. 816). Ilości pigmentu dla opakowania 2,5 l:1 % =   25 g 2 % =   50 g 3 % =   75 g 4 % = 100 g5 % = 125 g Ilości pigmentu dla opakowania 5,0 l:1 % =   50 g2 % = 100 g 3 % = 150 g 4 % = 200 g5 % = 250 g Wpływ na powierzchnię:W zależności od rodzaju i barwy warstwy pośredniej jak również ilości dodanego pigmentu do Arte-Lasur, możemy osiągnąć różnorodne efekty powierzchni.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto podłoża powinny być gładkie lub delikatnie fakturowane oraz równe.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być jednorodne kolorystycznie. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie podłoża pigmentowanymi na biało, sorpcyjnymi ale nie zbyt mocno chłonnymi materiałami. Na nowych tapetach typu"Rauhfaser" lub tapetach z włókna szklanego, nakładać warstwę pośrednią bez ich wcześniejszego gruntowania. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych materiałów stosowanych jako warstwy podkładowe i posrednie. Wskazówki wykonawcze:Lazury ścienne to materiały bezbarwne, które eksponują barwę i fakturę podłoża. W celu uzyskania właściwego efektu niezbędne jest wykonanie próby na obiekcie. Wrażenie dużego kontrastu uzyskuje się nanosząc zabarwioną na ciemny kolor lazurę na jasną warstwę pośrednią. W przypadku stosowania lazur bardzo jasnych na podłożach o mocnej i wyrazistej fakturze, jasno pigmentowane cząstki są słabo widoczne. Im większa grubość nakładanej powłoki tym większy jest jej stopień połysku. Powierzchnie o szlachetnym, eleganckim wyglądzie uzyskiwane są poprzez dodanie do lazury pigmentów o perłowym połysku w ilości od 1 do 5 %. Pigmenty należy równomiernie rozprowadzić (przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej 816).

Układ warstw

Warstwa podkładowa:Caparol-Haftgrund do wykonywania gładkich powłok Putzgrund 610 do wykonywania lekko szorstkich powłok o mineralnej optyce Multi Structur Style fein/mittel do strukturalnych powłok o mineralnej optyce Metallocryl I N T E R I O R do wykonywania powłok o metalicznej optyce Uwaga:Aby uniknąć śladów po wałku warstwę gruntującą i pośrednią nakładać szczotką. Lazury Arte-Lasur nie nakładać bezpośrednio na alkaliczne podłoża (np. farby lub tynki silikatowe). Warstwa wierzchnia:Arte-Lasur ma konsystencję gotową do nakładania, nie należy jej rozcieńczać. Zalecamy cało-powierzchniowe nakładanie owalnymi szczotkami lub szerokimi pędzlami. Narzędzie prowadzić krótkimi, krzyżowymi pociągnięciami. Po krótkim czasie odpowietrzenia się świeżo nałożonej lazury powierzchnię wygładzić i nadać jej ostateczny wygląd suchą, miękką szczotką. Zależnie od oczekiwanego efektu można nałożyć kolejny kolor metodą "mokrym w mokre" lub po wyschnięciu pierwszej powłoki. Dwukrotne nałożenie lazury powoduje powstanie powłoki o bardziej intensywnej barwie, w powłoce występuje znacznie więcej białych cząstek, wzrasta również odporność mechaniczna powłoki. Druga nie zabarwiona warstwa lazury powoduje wzrost ilości białych cząstek w powłoce oraz wzrost intensywności koloru powłoki. Warstwę podkładową wykonać farbą gruntującą Caparol Putzgrund 610 nakładając szczotką ruchami krzyżowymi lub Multi Structur Style nakladając wałkiem (barwienie maszynowe systemie Color Express ) Po wyschnieciu warstwy podkładowej szczotką, ruchami krzyżowymi nakładać lazurę Arte-Lasur. Po krótkim czasie "odpowietrzenia się" lazury powierzchnię wygładzić miękką, suchą szczotką.  

Zużycie

Ok. 110-170 ml/m2 na jedną powłokę.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4 godz.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem detergentów.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/l) wynosi: 200 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 50 g/l L Z O

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, wypełniacze mineralne, woda, substancje błonotwórcze, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu