Powrót

Nazwa Produktu: Capadecor EffektGrund

Kategoria Produktu: Powłoki metaliczne


Capadecor EffektGrund

Zastosowanie

Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej, pigmentowany podkład dla farby Capa Gold/Capa Silber. Do wykonywania kryjących powłok gruntujących na syntetycznych i mineralnych tynkach jak również lekko strukturalnych podłożach wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

Wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu Zwiększający przyczepność Wysoce dyfuzyjny Do stosowania na systemie ociepleń - B S O

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l

Barwa

Pół transparentny, barwienie w systemie Color Express "kolekcja C D Effekt Grund"

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Produkty uzupełniające

Capa Gold/Capa Silber

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność i wystarczająco utwardzone/wysezonowane. Nowy system ociepleń: Capatect K D System 600:Płyta ocieplająca: Płyta styropianowa E P S 70 lub 80 Warstwa zbrojona: Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 lub Capatect Z F Spachtel 699 + siatka Capatect Gewebe 650/110. Podkład pod tynk Putzgrund 610 (na Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190).Tynk nawierzchniowy: Amphi Silan Fassadenputz K 20, K 30 lub R 20, R 30.Warstwa gruntująca: Effekt Grund nakładany wałkiem (patrz sposób nakładania i K T I nr. 814). B S O (Bezspoinowy system ociepleń) istniejący:Konieczna konsultacja z doradcą technicznym.

Przygotowanie podłoża

Odnośnie przygotowania podłoży należy zapoznać się z kartą Techniczno-Informacyjną nr. 650 "Środki gruntujące Caparol".

Sposób nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Można nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Dobrze / dokładnie rozprowadzić materiał w obszarze odcięcia powierzchni.W przypadku zastosowania walka, wybrać wałek ze średnim włosem (wysokość włosa 12-16 mm). Na gładkich podłożach aby uniknąć śladów wałka, należy powierzchnię przeczesać szczotką. Natrysk airless: Farbę dobrze wymieszać i przecedzić.Kat natrysku: 50°Dysza: 0,023-0,027"Cisnienie: 150-180 bar Filtr pistoletu: 0,31 mm Rozcieńczenie Stosować nierozcieńczony. W razie koniecznościć ustawić konsystencję roboczą rozcieńczając maksymalnie 3% wody.

Układ warstw

Warstwa pośrednia Warstwa wierzchnia 2x Effekt Grund barwa: Silber Grund (srebrny) 1-2x Capa Silber 2x Effekt Grund barwa: Gold Grund (złoty) 1-2x Capa Gold

Zużycie

Na gładkich powierzchniach ok. 150 - 200 ml/m2. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i schnięcia:+5°C otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach, wyższej wilgotności powietrza i przy większym zużyciu czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Effekt Grund nie nadaje się do stosowania na poziomych powierzchniach obciążonych wodą.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G P01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanu, barwne pigmenty, krzemiany, węglan wapnia, woda, dodatki błonotwórcze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu