Powrót

Nazwa Produktu: Capadecor Metallocryl EXTERIOR

Kategoria Produktu: Powłoki metaliczne


Dyspersyjna farba fasadowa o metalicznej optyce i satynowym połysku. Capadecor Metallocryl EXTERIOR

Zastosowanie

Capadecor Metallocryl Exterior to farba fasadowa, która nadaje malowanym powierzchniom metaliczny wygląd. Jest przeznaczona do stosowania na fasadach, na których pożądane jest osiągnięcie efektownej, metalicznej powierzchni. Farby nie należy stosować na B S O.

Właściwości

Wodorozcieńczalna Przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu O metalicznej optyce Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne Ogranicza możliwość rozwoju na malowanej powierzchni grzybów, alg, mchów i pleśni Niepalna według D I N 4102, A2

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg. D I N 55945.

Wielkość opakowań

5 l, 10 l

Barwa

Srebrny metalik. Capadecor Metallocryl Exterior nadaje się do barwienia maszynowego w systemie Color -Express na kolory z kolekcji kolorystycznej C D-Metallocryl. To samo obowiązuje dla warstwy pośredniej wykonanej farbą Amphibolin barwionej na odpowiedni kolor. Z uwagi na metaliczny charakter, barwa może nieznacznie odbiegać od barwy oryginalnej. Z tego powodu zaleca się wykonanie powłoki próbnej na obiekcie. Uwaga:Metallocryl Exterior należy stosować tylko po zabarwieniu!  

Stopień połysku

Satynowy połysk

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Gęstość

ok. 1,15 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża

jest uzależnione od jego rodzaju i właściwości. Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej farby Amphibolin. Nie stosować na systemach B S O, sztucznym kamieniu, nowych plasto-elastycznych powłokach i drewnie. Na fasady metalowe polecamy lakier Capalac Effektlack lub Capalac Dickschichtlack.

Sposób nakładania

Capadecor Metallocryl Exterior dokładnie wymieszać przed użyciem. Czynność tą powtórzyć kilkakrotnie w trakcie pracy.Capadecor Metallocryl Exterior można nakładać pędzlem lub wałkiem. Łączenia dokładnie rozprowadzać wałkiem. Do nakładania stosować zaokrąglone na końcach wałki o średnim runie (12 -16 mm), które nie powodują zbierania się materiału na brzegach.

Układ warstw

Kryjącą warstwę pośrednią wykonać farbą Amphibolin zabarwioną wg wzornika kolorów C D-Metallocryl w kolorze dopasowanym do późniejszej warstwy końcowej wykonanej farbą Capadecor Metallocryl Exterior (przestrzegać wytycznych dla farby Amphibolin). Farby matowe nie nadają się do stosowania jako warstwa pośrednia. Następnie nanieść dwie powłoki końcowe nierozcieńczoną farbą Capadecor Metallocryl Exterior. Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie aluminiowego pigmentu farbę Capadecor Metallocryl Exterior nakładać równomiernie w poprzek a następnie rozprowadzić wałkiem w jednym kierunku. Na gładkich powierzchniach można uzyskać bardzo ciekawy efekt optyczny. Należy w tym celu po naniesieniu farby wałkiem, owalną szczotką "przeczesać" jeszcze mokrą powierzchnię ruchami krzyżowymi lub przeszpachlować szpachlą Arte Twin.

Zużycie

Ok. 100 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C dla otoczenia, podłoża i materiału

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specyficzne właściwości farby nie należy jej mieszać z innymi materiałami powłokowymi. Capadecor Metallocryl Exterior chroni fasady przed rozwojem alg i grzybów. Jest to ochrona długotrwała, jednakże ograniczona czasowo, uzależniona od usytuowania budynku i obciążenia wilgocią. Dlatego nieograniczona czasowo ochrona przed rozwojem alg i grzybów nie jest możliwa.Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, podczas deszczu, mgle lub podwyższonej wilgotności powietrza.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długotrwałe zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć je wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza okazując opakowanie lub etykietę produktu, ponieważ preparat może powodować zaburzenie flory jelitowej. Nakładać wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02 F

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanu, perliste pigmenty, krzemiany, woda, eter glikolowy, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu