Powrót

Nazwa Produktu: Capadecor VarioFinish matt

Kategoria Produktu: Powłoki Multicolor


Capadecor VarioFinish matt

Zastosowanie

Jako warstwa ochronna zamykająca dla płatków Vario Chips.

Właściwości

E.L.F Odporny na działanie światla Nie kapiący w trakcie stosowania Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 (stopień połysku: mat) wg P N E N 13 300 Odporność na szorowanie na mokro klasa 1 (stopień połysku: satynowy mat) wg P N E N 13 300 Odporny ma wodne środki dezynfekcyjne (stopień połysku: satynowy mat)

Spoiwo

Dyspersja z żywic syntetycznych wg D I N 55945.

Wielkość opakowań

10 l owalne opakowanie z tworzywa sztucznego.

Barwa

Transparentna

Stopień połysku

mat/satynowy mat

Składowanie

W chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Sposób nakładania

Wałkiem lub pędzlem.

Układ warstw

Lakier nakładać obficie i rozprowadzić równomiernie na wyschniętej powierzchni wałkiem z runa jagnięcego o krótkim włosiu, aby uzyskać warstwę o odpowiedniej grubości. Powierzchnię wygładzić w jednym kierunku. Unikać powstawania widocznych styków, lakier nanosić metodą  "mokrym na mokre". Na powierzchniach narażonych na niekorzystne warunki oświetlenia nakładać lakier matowy. Uwaga:Niektóre desenie zawierają błyszczące płatki i powinny być powlekane lakierem Vario Finish w wersji satynowo matowej (patrz tabela).

Zużycie

Ok. 130 ml/m2 na jedną warstwę. Dokładne zużycie ustalić na podstawie próby.

Warunki obróbki

Co najmniej +5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione opakowania nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O(Kat.A/a): 30g/l (2010)Produkt ten zawiera maksymalnie 1g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-K H01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanu, siliziumdioxid, woda, dodatki, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu