Powrót

Nazwa Produktu: Capadecor VarioFloc

Kategoria Produktu: Powłoki Multicolor


Capadecor VarioFloc

Zastosowanie

Transparentne spoiwo z wielobarwnymi płatkami. Tworzy odporną na duże obciążenia natryskiwaną (nakrapianą) powłokę do wnętrz. Doskonale nadaje się do stosowania np. w biurach na klatkach schodowych i korytarzach.

Właściwości

Bardzo wydajna obróbka Wodorozcieńczalna, o znikomym zapachu, łagodna dla środowiska Odporna na działanie światła Łatwa w czyszczeniu Odporność na szorowanie na mokro, klasa 2 wg P N E N 13300 Niepalna wg D I N 4102, A2

Spoiwo

Dyspersja żywic syntetycznych.

Wielkość opakowań

15 l

Barwa

Desenie Warstwa pośrednia farba Malerit E.L.F. barwiona na Vario Floc Nr. 100 3 D Caramel 115; 3 D Melisse 20 Vario Floc Nr. 101 C C Mais 14; 3 D Soja 20; 3 D Hell-weiß; 3 D Melisse 10 Vario Floc Nr. 102 3 D Verona 55; C C Amazonas 16; 3 D Soja 20; 3 D Jade 60 Vario Floc Nr. 103 3 D Onyx 200; 3 D Caramel 115; 3 D Soja 20; 3 D Hell-weiß Vario Floc Nr. 104 3 D Aprico 110; 3 D Onyx 170; 3 D Caramel 115; C C Kiesel 14 Vario Floc Nr. 105 3 D Lazur  90; 3 D Coelin 55; 3 D Hell-weiß; 3 D Pacific 25 Vario Floc Nr. 107 3 D Hell-weiß; 3 D Melisse 25; C C Havanna 16; 3 D Melisse 10 Vario Floc Nr. 108 3 D Pacific 20; 3 D Moos 25; 3 D Astra 20

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C, w oryginalnym szczelnie zamkniętym pojemniku.

Gęstość

ok. 1,00 g/cm3 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 Ook. 0,20 m

Odpowiednie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P I I i P I I I: Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P I V: Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Ścianki z elementów gipsowych: Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund T B. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund. Płyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Wykonać gruntowanie całości środkami Caparol-Haftgrund, Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Beton: Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia. Beton komórkowy: Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej: Malować bez wcześniejszego przygotowania. Nośne powłoki malarskie: Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Nienośne powłoki: Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków na bazie żywic syntetycznych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Farby klejowe: Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Nie malowane tapety typu "Rauhfaser" oraz papierowe tapety wytłaczane: Malować bez wcześniejszego przygotowania. Tapety nie przylegające: Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B.

Wskazówka

: W przypadku stosowania środka Caparol-Tiefgrund T B we wnętrzach może wystepować typowy dla rozpuszczalnika zapach. Z tego powodu należy zapewnic odpowiednie wietrzenie. W pomieszczeniach w których mogą przebywać osoby wrażliwe zastosować środek Amphi Silan Putzfestiger, o znikomym zapachu i nie zawierający związków aromatycznych. Wiecej informacji można znaleźć w karcie technicznej produktu Malerit E.L.F.

Sposób nakładania

Tylko natryskiem urządzeniem niskociśnieniowym:(np. Wagner Finecoat 9900 P C) Ciśnienie natrysku: zależnie od urządzenia Ciśnienie w zbiorniku: 2 bar Dysza: Nr 5 (2,2 mm)Odległość natryskiwania: 30-40 cm Rozcieńczenie: stosować nierozcieńczony

Układ warstw

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokrym na mokre". Vario Floc wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym (maks. 400 obr./min.) lub ręcznie drewnianą łopatką.Uwaga: Szybkoobrotowe mieszadła moga uszkodzić barwnne cząsteczki Vario Floc Warstwa pośrednia:Malerit E.L.F. dopasowany kolorystycznie do materiału Vario Floc (patrz tabela). Warstwa wierzchnia:Po wyschnięciu warstwy pośredniej natryskiwać nie rozcieńczony Vario Floc odpowiednim urządzeniem. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, duże powierzchnie malować w jednym cyklu roboczym bez przerw. Używać materiału z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.

Zużycie

Ok. 200 ml/m2, dokładne zużycie ustalić na podstawie próby.

Warunki obróbki

Co najmniej +8°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 65 %.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4-6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.Narzędzia Niskociśnieniowe urządzenie z dyszą wachlarzową, nie stosować dyszy okrągłej. Na dużych powierzchniach stosować niskociśnieniowe urządzenia natryskowe z pojemnikiem naziemnym lub pojemnikiem Wagner Remote.Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Powłoka uzyskiwana materiałem Vario Floc na ścianie, powinna być wykonywana za pomocą pistoletu ze zbiornikiem niskociśnieniowym albo alternatywnie za pomocą urządzenia Wagner Remote-Behälter. Nisko ciśnieniowe urządzenia ze zbiornikiem umożliwiającym zasysanie materiału przeznaczone są do utworzenia powierzchni wzorcowych o wymiarze ok. 2m2. Jeżeli, pistolet ze zbiornikiem zasysającym będzie wykorzystywany do dużych powierzchni, istnieje niebezpieczeństwo zapchania dyszy dozującej. Nie zaleca się wykorzystywania takiego pistoletu do nakładania materiału Vario Floc na powierzchni większej niż 2m2.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w czasie obróbki i wysychania. Nie spożywać pokarmów, nie pić płynów i nie palić tytoniu w trakcie obróbki. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Stosować filtr A2/P2. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu