Powrót

Nazwa Produktu: Capadur F7-LangzeitLasur

Kategoria Produktu: Lazury i farby do drewna, rozpuszczalnikowe


Capadur F7-LangzeitLasur

Zastosowanie

Do wykonywania barwnych powłok oraz ochrony przed wilgocią i U V na wymiarowych elementach drewnianych jak okna i drzwi oraz na ograniczenie wymiarowych elementach drewnianych typu odeskowania łączone na pióro i wpust (oraz na inne powszechnie stosowane sposoby), okiennice, bramy i podobne, wewnątrz i na zewnątrz. Zgodnie z obecnym stanem techniki prace pielęgnacyjne i odnawianie drewnianych elementów  zewnętrznych należy prowadzić w cyklach 2-3-letnich.

Właściwości

Nie zawiera biocydów Zawiera rozpuszczalniki o niskiej zawartości związków aromatycznych Dzięki zastosowaniu bezbarwnych pigmentów na bazie tlenków żelaza tworzy powłokę długotrwale chroniącą przed promieniowaniem U V Dodatkowa ochrona przed U V dzięki zastosowaniu filtra U V Długotrwała ochrona przed wilgocią Wysoce dyfuzyjna Konsystencja o odpowiedniej lepkości ułatwia nakładanie - materiał rozpływa się nie tworząc kropli. Długi czas zachowania właściwości roboczych po nałożeniu pozwala na uzyskanie równomiernej powierzchni lazury bez różnic na złączach pasm roboczych nawet na dużych powierzchniach.

Spoiwo

Żywica alkidowa z rozpuszczalnikami o niskiej zawartości związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

Kolory standardowe:375 ml: bezbarwny, sosna, jasny dąb, orzech750 ml: sosna, jasny dąb, orzech wloski, orzech, palisander, teak, mahoń, heban1 l: bezbarwny2,5 l: wszystkie kolory standardowe5 l: bezbarwny, sosna, jasny dąb, orzech, orzech włoski Capalac mix:1 l, 2,5 l, 5 l: Capalac mix

Barwa

Kolory standardowe: Bezbarwny, sosna, jasny dąb, orzech włoski, orzech, palisander, teak, mahoń, heban Wszystkie kolory można dowolnie mieszać ze sobą. W punkcie barwienia maszynowego Color Express (Capamix i Capalac mix) istnieje także możliwość uzyskania Lazury w 89 odcieniach barwnych z kolekcji 3 D według odpowiedniej karty kolorystycznej oraz w wielu odcieniach z innych kolekcji kolorystycznych. Uwaga: Niektóre kolory można stosować na zewnątrz tylko pod pewnymi warunkami. Dokładnych informacji udziela punkt barwienia maszynowego. Bezbarwną lazurę Capadur F7-Langzeit Lasur można stosować na zewnątrz wyłącznie jako środek gruntujący pod powłoki barwne lub jako warstwę wierzchnią na lazurach o ciemnych kolorach, ponieważ nie gwarantuje ona całkowitej ochrony przed promieniowaniem U V. Nie stosować lazury bezbarwnej na elementach zewnętrznych wystawionych na działanie warunków atmosferycznych.

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Stopień połysku

może się zmieniać w zależności od rodzaju powierzchni malowanego drewna.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 0,95 g/cm3 Zawartość składników stałychok. 60 % wagowo

Odpowiednie podłoża

Drewno wymiarowe i ograniczenie wymiarowe.Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla drewna wymiarowego i 15% dla drewna ograniczenie wymiarowego.Należy przestrzegać zasad ochrony drewna konstrukcyjnego. Są one warunkiem długotrwałego zabezpieczenia drewna powlekanego środkami ochronnymi.

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane:Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Przy stosowaniu na zewnątrz gruntować środkiem Capalac Holz-Imprägniergrund. Stare niepowlekane elementy drewniane:Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić.  Przy stosowaniu na zewnątrz gruntować środkiem Capalac Holz-Imprägniergrund. Drewno powlekane:Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Przy stosowaniu na zewnątrz gruntować środkiem Capalac Holz-Imprägniergrund. Powłoki nośne przeszlifować i oczyścić, sprawdzić pod kątem tolerancji na lazurę Capadur F7 Langzeit Lasur.

Sposób nakładania

Capadur F7 Langzeit Lasur nakładać pędzlem, nie rozcieńczać.

Układ warstw

Układ warstw

: Na zewnatrz Wewnatrz Wymiarowe i ograniczenie wymiarowe elementy drewniane Warstwa gruntująca Capalac Holz-Imprägniergrund Capadur F7-Langzeit Lasur Warstwa pośrednia 1-2 x Capadur F7-Langzeit Lasur1) w tym wypadku nie wymagane Warstwa wierzchnia Capadur F7-Langzeit Lasur Capadur F7-Langzeit Lasur 1) W celu uzyskania optymalnej ochrony U V, przy białych kolorach należy wykonać warstwe pośrednią 2x. W przypadku ciemnych kolorów (orzech i ciemniejsze) wystarczy jedna warstwa posrednia. Produkt bezbarwny nie zapewnia ochrony przed U V i jest głównie materiałem bazowym do barwienia oraz do stosowania we wnętrzach. Technika mazerowania elementów drewnianych na powierzchniach zewnętrznych: na powierzchniach plamistych lub nie nadających się do lazurowania  Surowe drewno zaimpregnować Capalac Holz-Imprägniergrund 1-2 x Capacryl Haftprimer barwiony Color Express 1-2 x Capadur F7-Langzeit Lasur

Zużycie

Malowanie pędzlem: ok. 80-100 ml/m2.

Warunki obróbki

Minmalna temperatura stosowania:+5°C (otoczenia, podłoża i materiału)

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest sucha i nadaje się do ponownego malowania po ok. 10 - 16 godz. Chłonność podłoża ma wpływ na czas schnięcia i połysk powierzchni. Na drewnie o różnej gęstości (np. dąb) lazura może schnąć dłużej.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Produkt łatwo palny.Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.  Zawiera: sebacynian bis(1,22,66-pentametylo-pipedrylu), karboksylan kobaltu, oksym butan-2-onu - może wywoływać reakcje alergiczne. Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/e) wynoszą: 400 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 400 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-K H02

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl  

Design hajzi powered by wisesolutions.eu