Powrót

Nazwa Produktu: Capadur LasurGel

Kategoria Produktu: Lazury i farby do drewna, rozpuszczalnikowe


Tiksotropowa, niekapiąca, ochronna lazura do drewna – o otwartej strukturze porów, cienkowarstwowa, do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Capadur LasurGel

Zastosowanie

Lazura w formie żelu do malowania i ochrony drewnianych elementów niewymiarowych jak odeskowania, ogrodzenia,fasady drewniane, balustrady, pergole, itp.Przeznaczona wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Właściwości

W formie żelu Tiksotropowa Niekapiąca Rozpuszczalniki nie zawierające związków aromatycznych Cienkowarstwowa O otwartej strukturze porów, regulująca wilgotność Wysoka ochrona przed U V Łatwa i przyjemna w nakładaniu Łatwa w renowacji Nie łuszczy się Zabezpiecza powierzchnie przed zagrzybieniem

Spoiwo

Żywica alkidowa z rozpuszczalnikami nie zawierającymi związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

Kolory standardowe:1 l, 2,5 l: wszystkie kolory 5 l: bezbarwny, sosna, jasny dąb, orzech

Barwa

Kolory standardowe: Bezbarwny, sosna, jasny dąb, orzech, orzech włoski, machoń, teak, palisander, heban, biała Wszystkie kolory można z sobą mieszać w dowolnych proporcjach. Możliwość barwienia w systemie Color Express (Capalac mix) w 89 kolorach wg kolekcji Caparol 3 D jak też według innych kolekcji kolorystycznych.

Wskazówka

: niektóre kolory można stosować na zewnątrz tylko pod pewnymi warunkami. Dokładne informacje w punktach barwienia Color Express. Capadur Lasur Gel bezbarwny stosować jedynie do wykonywania warstw gruntujących pod warstwy barwne do wyrównywania chłonności podłoży drewnianych ze względu na niedostateczny stopień ochrony przed promieniowaniem U V.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Stopień połysku

jest zależny od powierzchni drewna.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 0,85 g/cm3 Zawartość składników stałychok. 17-20% wagowo zależnie od pigmentacji.

Odpowiednie podłoża

Chłonne niewymiarowe elementy drewniane. Podłoże musie być czyste, nośne i wolne od wszelkich substancji mogących utrudnić przyczepność. Wilgotność drewna na zewnątrz nie może przekraczać średnio 12% dla drewna liściastego i średnio 15% dla drewna iglastego. Należy zachowywać ogólne zasady ochrony drewna konstrukcyjnego. Są one warunkiem osiągnięcia długotrwałego i należytego efektu ochronnego za pomocą materiałów powłokowych.

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane:Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Stare surowe elementy drewniane:Szare, zwietrzałe powierzchnie drewniane zeszlifować do zdrowego drewna, dokładnie oczyścić Drewno z istniejącymi powłokami:Istniejące stare powłoki z lakierów lub grubowarstwowych lazur usunąć do surowego drewna. Dobrze przyczepne lazury cienkowarstwowe przeszlifować, powierzchnie dokładnie oczyścić i sprawdzić na tolerancję z lazurą Capadur Lasur Gel.

Sposób nakładania

Capadur Lasur Gel nie należy mieszać przed użyciem. Capadur Lasur Gel jest przeznaczony wyłącznie do nakładania pędzlem.

Układ warstw

Warstwa gruntująca Impregnacja Warstwa pośrednia Warstwa wierzchnia Elementy niewymiarowe Capalac Holz-Imprägniergrund 1-2 x Capadur Lasur Gel1) Capadur Lasur Gel 1) Aby osiągnąć właściwy stopień ochrony przed U V należy nałożyć 2x warstwę pośrednią w przypadku jasnych kolorów. W przypadku ciemnych powlok (orzech i ciemniejsze) wystarcz 1x warstwa pośrednia. Powłoki bezbarwne nie zapewniaja ochrony przed U V i stosowane są głównie jako materiał bazowy do barwienia.

Zużycie

Nakładanie pędzlem na gładkich powierzchniach drewnianych:Ok. 80-100 ml/m2/na jedna warstwę zależnie od chłonności podłoża. Nakładanie pędzlem na drewnie nieszlifowanym:Ok. 200-250 ml/m2 na jedna warstwę zależnie od chłonności podłoża.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania: + 5°C (podłoża, otoczenia i materiału)

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza możliwość ponownego malowania po ok. 12 godz. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza powodują wydłużanie się czasu schnięcia. Chłonność drewna ma wpływ na czas schnięcia i połysk powłoki. Niektóre rodzaje drewna zawierające sobie specyficzne składniki (np. dąb) mogą wysychać znacznie dłużej.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Materiał łatwopalny.Może powodować długotrwałe zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Stosować odpowiednie rękawice, ochrone oczu i twarzy i odzież ochonną.Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Przechowywać z dala od pożywienia, napojów i środków spożywczych.Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Nie jeśc i ne pić w czasie pracy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie nakładać natryskiem. Zawiera: propikonazol, karboksylan kobaltu, oksym butan-2-onu - może wywoływać reakcje alergiczne.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów kategoria f wynosi: 700 g/l. Produkt spełnia wymagania w/w Dyrektywy, zawartość L Z O mniejsza od dopuszczalnej.

Kod produktu farby i lakiery

M-K H02 F

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl  

Design hajzi powered by wisesolutions.eu