Powrót

Nazwa Produktu: Capalac Dickschichtlack

Kategoria Produktu: Lakiery rozpuszczalnikowe - Capalac


Grubopowłokowy, lakier gruntujący, pośredni i nawierzchniowy do stali, metali nieżelaznych, twardego PCW i drewna. Ochrona antykorozyjna stali wg PN EN ISO 12 944:2001. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Capalac Dickschichtlack

Zastosowanie

1 składnikowy, grubopowłokowy lakier do ochrony i barwnego kształtowania elementów budowli z żelaza, stali, cynku, ocynkowanej stali, aluminium, miedzi, twardego P C W, elementów drewnianych we wnętrzach i drewnianych wymiarowych elementów na zewnątrz. Zabezpieczenie antykorozyjne dla żelaza i stali.Nie stosować na pokrycia dachowe oraz na anodowane (eloksalowane) aluminium. Lakieru w kolorze białym nie stosować do malowania grzejników - stosować do tego celu Capalac Heizkörperlack.

Właściwości

Doskonała przyczepność. Bardzo dobra siła krycia na powierzchniach i krawędziach elementów. Długotrwała ochrona i dobra odporność na warunki atmosferyczne. Duża grubość warstwy  suchej lakieru dzięki odpowiedniej zawartości składników stałych. Uniwersalny system wykonywania warstwy  gruntującej, pośredniej i końcowej (System 1(K)) Sprawdzona ochrona antykorozyjna dla stali i ocynkowanej stali dla kategorii korozyjności środowiska C4, zgodnie z P N E N I S O 12 944-6:2001 Dostępny w wersji lakieru i w opcji z miką - kolory metaliczne. Dzięki barwieniom w systemie Color Express dostępny w bogatej palecie kolorów. Nie zawiera związków aromatycznych.

Spoiwo

Epoksyestry z rozpuszczalnikami bez związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

Biały, metaliczny i R A L 9006:750 ml; 2,5 l; 10 l, 35 kg Miedziany:375 ml; 750 ml; 2,5 l Color Express:1 l; 2,5 l; 10 l

Barwa

Standardowe :

Barwa

lakieru: biała. Kolory metaliczne: metaliczny zbliżony do R A L 9006 jak również miedziany (miedziany można zabarwić systemem Capamix do koloru starej miedzi). Color Express:Dzięki barwieniom w systemie Color Express (Lack in Lack) dostępny w bogatej palecie kolorów także metalicznych (np. R A L 9007). W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednim kolorze. U W A G A: Przy intensywnych i ciemnych kolorach na wymalowanej powierzchni może wystąpić wycieranie pigmentu, w takim wypadku zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capalack Kunstharz-Klarlack.Kolory metaliczne to farby antykorozyjne. Ich powierzchnia jest matowa i delikatnie chropowata. Aby uzyskać powierzchnię odporną i łatwą do czyszczenia zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capalac Kunstharz-Klarlack. Warstwę Capalac Kunstharz-Klarlack stosować tylko wewnątrz pomieszczeń. W wypadku kolorów metalicznych może wystąpić różnica kolorystyczna:w porównaniu z drukowanymi paletami barw (wzornikami kolorów) oraz w porównaniu z kolorami różnych producentów. Przy pracach naprawczych. Przy różnych technikach nanoszenia (np. malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie, lakierowanie proszkowe, na mokro). Trwałość koloru według B F S-Merkblatt Nr. 26

Spoiwo

: klasa B Pigmenty: grupa 1-3 w zależności od koloru

Stopień połysku

Lakiery opcjonalne:satynowy połysk. Barwy metaliczne:matowy. Miedziany:matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0o C. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

około 1,3 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Wymiarowe elementy drewniane, żelazo, stal, cynk, miedź,  twarde P C W, nośne istniejące powłoki malarskie. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla elementów wymiarowych. Nie nadaje się do stosowania na dachach i eloksalowanym aluminium.

Przygotowanie podłoża

Drewno:Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie. Żelazo, stal:Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2? (piaskowanie) lub S T3 (maszynowo) zg. z P N E N I S O 12 944-4. Przy niewielkiej korozji (np. wewnątrz pomieszczeń o niewielkiej kondensacji i bez agresywnych czynników możliwe jest również gruntowne oczyszczenie mechaniczne lub ręczne do stopnia czystości: S T 3. Cynk, ocynkowana stal:Oczyścić  środkiem Multistar i flizem korundowym lub wodą amoniakalną lub metoda Sweep według B F S Nr.5. Twarde P C W:Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym lub wodą amoniakalną według B F S N R.22. Aluminium:Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym, rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym według B F S Nr. 6. Miedź:Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym. Istniejące powłoki:Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku: O Dysza Ciśnienie Uwagi Airless Kolory zwykłe 0,009 - 0,013 inch 180-200 bar Membrana lub tłok Kolory metaliczne 0,015 - 0,019 inch 180-200 bar Tylko tłok

Układ warstw

Podłoże

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Impregnacja Gruntowanie Warstwa pośrednia Warstwa wierzchnia Drewno, elementy drewniane wewnątrz szlifowanie - Capalac Dickschichtlack Jeżeli wymagane Dickschichtlack Capalac Dickschichtlack Wymiarowe elementy drewniane zewnątrz B F S Nr. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Żelazo, stal wewnatrz/zewnątrz odrdzewienie/odtłuszczenie - Ocynk wewnatrz/zewnątrz B F S Nr. 5 - Aluminium wewnatrz/zewnątrz B F S Nr. 6 - Miedź wewnatrz/zewnątrz Multistar/fliz korundowy - Twarde-P C V wewnatrz/zewnątrz B F S Nr. 22 - Istniejące powłoki1) wewnatrz/zewnątrz szlifowanie/ługowanie Uszkodzone miejsca przygotować odpowiednio dla danego podłoża i zagruntować

Wskazówka

: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność. Obróbka:Lakier Capalac Dickschichtlack można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć benzyną lakową. W wypadku kolorów metalicznych osiągnięcie jednolitej kolorystycznie powierzchni możliwe jest tylko przy nakładaniu natryskiem. Na dużych powierzchniach także przy nakładaniu natryskowym mogą wystąpić różnice kolorystyczne spowodowane np. koniecznością podziału powierzchni na strefy robocze. Ochrona antykorozyjna stali przy zastosowaniu produktu Capalac Dicksichtlack:Systemy powłokowe do kategorii korozyjnej środowiska C2, C3, C4 wg P N E N I S O 12 944-5.Przygotowanie powierzchni: śrutowanie do stopnia czystości S A 21/2 (E N I S O 12 944-4). Nr. Warstwa gruntująca ?m1) Warstwa pośrednia ?m1) Warstwa wierzchnia ?m1) Całkowita grubość ?m1) Kategoria korozyjna środowiska C22) C32) C42) L M H L M H L M H 1 Capalac-Dickschichtlacknp. R A L 7036 60 Capalac-Dickschichtlacknp. R A L 7036 60 120 2 Capalac-Dickschichtlack Glimmer 80 Capalac-Dickschichtlack Glimmer 80 160 33) Capalac-Dickschichtlacknp. R A L 7036 60 Capalac Dickschichtlack np. R A L 7036 60 Capalac-Dickschichtlacknp. R A L 7036 60 180 43) Capalac-Dickschichtlack Glimmer 80 Capalac Dickschichtlack np. R A L 7036 60 Capalac-Dickschichtlacknp. R A L 7036 60 200 53) Capalac-Dickschichtlack Glimmer 80 Capalac Dickschichtlack Glimmer 80 Capalac-Dickschichtlack Glimmer 80 240 1) Całkowita grubość 2) Objaśnienia kategorii korozyjnych środowiska, patrz poniżej. 3) Dla systemu 3, 4 i 5 świadectwo badania według D I N E N I S O 12944 część 6. Niebieski= odpowiedni Biały= nieodpowiedni Ochrona antykorozyjna stali ocynkowanej przy zastosowaniu produktu Capalac Dicksichtlack (Duplex System):Systemy powłokowe do kategorii korozyjnej środowiska C2, C3, C4 wg P N E N I S O 12 944-5.Przygotowanie powierzchni: śrutowanie do stopnia czystości S A 21/2 (E N I S O 12 944-4). Nr. Warstwa gruntująca ?m1) Warstwa pośrednia ?m Warstwa wierzchnia ?m Całkowita grubość ?m Kategoria korozyjna środowiska C2 C3 C4 L M H L M H L M H 1* Capalac-Dickschichtlacknp. R A L 5010 60 Capalac-Dickschichtlacknp. R A L 5010 60 120 2* Capalac-Dickschichtlack Glimmer 80 Capalac-Dickschichtlack Glimmer 80 160 * Świadectwo badania według D I N E N I S O 12944 część 6. Objaśnienia Kategorie korozyjne (patrz D I N E N I S O 12944 część 2) Kategoria/Obciążenie Przykłady typowych środowisk w klimacie umiarkowanym. Zewnętrzne Wewnętrzne C2 niewielkie Atmosfera z małą zawartością zanieczyszczeń, głównie tereny wiejskie. Budynki nie ogrzewane z możliwością kondensacji wilgoci np. magazyny, hale sportowe. C3 średnie Atmosfera miejska i przemysłowa, średnio zanieczyszczona S O2, regiony przybrzeżne o małym zasoleniu. Pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i nieco zanieczyszczonym powietrzu np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie, pralnie. C4 duże Regiony przemysłowe i nadmorskie o średnim zasoleniu. Zakłady chemiczne, baseny, statki morskie i żeglugi przybrzeżnej. Trwałość ochrony(patrz D I N E N I S O 12944 część 1 i 5)Trwałość ochrony jest oczekiwanym okresem czasu do pierwszej naprawy systemu malarskiego. Podane okresy czasu są wynikają z praktyki i mogą pomóc zleceniodawcy ustalić z ekonomicznego punktu widzenia program napraw.Okres trwałości nie jest gwarancją! Okres czasu Trwałosć ochrony w latach Low (L) 2-5 Middle (M) 5-15 High (H) ponad 15

Zużycie

Zużycie

/Grubości warstw:

Sposób nakładania

Rodzaj materiału

Zużycie

/m2 Średnie zużycie/m2 Średnia grubość warstwy mokrej Średnia grubość warstwy suchej Pędzel/wałek Lakier (kolory uniwersalne) 100-125 ml około 115 ml około 115 ?m około 65 ?m Metaliczny i kolory z palety D B 125-160 ml około 140 ml około 140 ?m około 80 ?m R A L 9006 i miedziany 100-125 ml około 115 ml około 115 ?m około 60 ?m Natrysk Lakier (kolory uniwersalne) 100-125 ml około 115 ml około 115 ?m około 65 ?m Metaliczny i kolory z palety D B 150-180 ml około 160 ml około 160 ?m około 80 ?m R A L 9006 i miedziany 125-150 ml około 135 ml około 135 ?m około 70 ?m Dane dotyczące zużycia oraz grubości są danymi orientacyjnymi, które ulegają wahaniom w zależności od malowanego podłoża i jego właściwości. Dokładne wartości można ustalić jedynie przez próbne lakierowanie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału powinna wynosić +5°C.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Pyłosuchość Odporność na dotyk Możliwość powtórnego malowania Całkowite wyschnięcie Po godzinach 4 8 24 Po okolo 5 dniach Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, podane czasy ulegają wydłużeniu. Dodatek 5 % środka Capalac P U-Härter przyśpiesza czas wysychania i twardnienia lakieru.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową lub zamiennikiem terpentyny, po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Produkt łatwopalny.Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Częsty kontakt z preparatem może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ognia. Nie palić. Nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się lakieru do kanalizacji, zbiorników wodnych i ziemi. Przy natryskiwaniu nie wdychać oparów. Stosować jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przy niewystarczającej wymianie powietrza stosować środki chroniące drogi oddechowe. W wypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i przedłożyć opakowanie produktu lub kartę informacyjną. Unikać kontaktu ze skóra i oczami.Zawiera 2-(2-butoksyetoksy)etanol, karboksylan kobaltu, sebacynian bis 1,2,2,6,6-pentametylo-piperydylu i sebacynian metylowo-1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperdylowy. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/i) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 500 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-L L01

Deklarowany skład produktu

Epoksyestry, ditlenek tytanu (biel tytanowa),barwne pigmenty, pigmenty metaliczne,  wypełniacze mineralne, związki alifatyczne, woda, eter glikolowy, dodatki.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu