Powrót

Nazwa Produktu: Capatect-ArmaReno 700

Kategoria Produktu: Mineralne sypkie


Capatect-ArmaReno 700

Zastosowanie

Wysokiej jakości zaprawa U N I W E R S A L N A może być stosowana:jako klej do płyt termoizolacyjnych w systemach ociepleń Capatect A i B;jako masa do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego;jako zaprawa do renowacji istniejących, nośnych powierzchni tynkowanych;jako cienkowarstwowy tynk podkładowy zwiększający przyczepność, np. na gładkich powierzchniach betonowych, płytach X P S/R (o szorstkiej powierzchni z polistyrenu ekstrudowanego) i H W L (lekka dekoracyjna płyta laminowana);jako wierzchnia warstwa tynku do filcowania (z wyjątkiem obszaru cokołu narażonego na wodę rozpryskową).

Właściwości

grupa zapraw P I I według normy D I N 18 550, zaprawa sucha wapienno-cementowa klasa ochrony ogniowej "niepalna" bądź "trudnopalna" odpowiednio do struktury systemu ociepleń odporna na wpływy atmosferyczne hydrofobowa według normy D I N E N 1067 bardzo dobrze paroprzepuszczalna bardzo niskoskurczowa dzięki dodatkowi włókien łatwość nanoszenia, ręcznego lub maszynowego łatwość aplikacji z silosu i maszynowej duża trwałość długi okres przydatności do użycia po przyrządzeniu przyjazna dla środowiska zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, ciągliwość i przyczepność

Wielkość opakowań

Worki po 25 kg; Big Bag o zawartości 1,0 t; Kontener typu One Way o zawartości 800 kg; Kontener o zawartości 1000 kg

Barwa

Biała

Składowanie

Składować w suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, podobnie jak wszystkie inne produkty zawierające cement/wapno. Przed dłuższym przestojem całkowicie opróżnić kontener (przerwa zimowa). Oryginalnie zamknięte opakowanie, można przechowywać przez okres ok. 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,5 kg/dm3 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 Ook. 0,05 m Wytrzymałość na ściskanie5,3 N/mm2 Współczynnik nasiąkliwości wodą? 0,1 kg/(m2 . h0,5) według D I N E N 1062 - klasa W3

Przyczepność

do styropianu≥ 0,08 N/mm2 Produkt nr.700

Przygotowanie podłoża

Wskazówki ogólne: Podłoże musi być płaskie, czyste, suche, nośne, wytrzymałe i wolne od pozostałości lub substancji antyadhezyjnych bądź zmniejszających przyczepność. Podokienniki i dobudówki okleić. Starannie osłonić szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, lakierowane i eloksalowane powierzchnie. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych: Podłoże musi być nośne i zgodnie z dopuszczeniem systemowym odznaczać się wymaganą przyczepnością. W przypadku starych powłok malarskich należy sprawdzić wzajemną tolerancję produktów i ewentualnie przewidzieć mocowanie na kołki rozporowe. Warstwa zbrojona: Ewentualne wzajemne przemieszczenia stykających się polistyrenowych płyt termoizolacyjnych zeszlifować na płasko/równo. Dokładnie usunąć pył szlifierski. Zaprawa renowacyjna: W razie potrzeby oczyścić mineralne podłoża (tynk z grup zapraw P I I lub P I I I), aby uzyskać nośną powierzchnię.Mineralne podłoża (tynk z grup zapraw P I I lub P I I I) o lekko piaszczącej powierzchni oczyścić i zagruntować koncentratem Sylitol-Konzentrat 111.Dobrze przyczepne i niekredujące stare powłoki malarskie oczyścić, np. za pomocą myjki wysokociśnieniowej.Stare powłoki malarskie mocno przywarte, ale o lekko kredującej powierzchni, oczyścić, np. za pomocą myjki wysokociśnieniowej, i zagruntować koncentratem Sylitol-Konzentrat 111.Nienośne lub łuszczące się stare powłoki malarskie  usunąć. Tynki popękane można wykorzystać jako podkład tylko wtedy, gdy dalsze pękanie jest wykluczone. Cienkowarstwowy tynk zwiększający przyczepność: W razie potrzeby oczyścić powierzchnię betonu. W przypadku płyt X P S zeszlifować nienośne lub pożółkłe obszary. Odpylić powierzchnię. W przypadku płyt H W L całkowicie usunąć luźno przywierające elementy.  ?

Sposób nakładania

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych:Płyty termoizolacyjne polistyrenowe i z wełny mineralnej: świeżą zaprawę nanieść z tyłu płyty metodą pasmowo-punktową (na brzegu dookólny pasek szerokości ok. 5 cm, w środku płyty trzy placki wielkości dłoni (powierzchnia kontaktowa kleju w sumie ? 40%). W przypadku płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej najpierw dla zapewnienia początkowej przyczepności nanieść szpachlą cienką warstwę zaprawy jako warstwę przyczepną i ostro wygładzić. Lamele z wełny mineralnej - do wyboru:Nanoszenie na całej powierzchni: bezpośrednio przed przyłożeniem płyt termoizolacyjnych nanieść zaprawę klejową szpachlą zębatą z tyłu płyty (szerokość i głębokość zębów szpachli zależy od jakości podłoża). Nanoszenie kleju na części powierzchni: masę klejową natrysnąć maszynowo na podłoże (ścianę) w postaci wężowatych, pionowych pasemek (powierzchnia kontaktowa kleju ? 50 %).Pasemka kleju muszą mieć szerokość ok. 5 cm i grubość w środku przynajmniej 10 mm. Odległość między osiami pasemek nie może przy tym przekraczać 10 cm. Płyty termoizolacyjne niezwłocznie przyłożyć do świeżej zaprawy klejowej, dopasować i docisnąć. Zawsze powinno się nakładać tylko tyle kleju, ile potrzeba do bezpośredniego ułożenia płyt termoizolacyjnych. Przy klejeniu płyt termoizolacyjnych nierówności ?1 cm mogą być skompensowane warstwą kleju. Płyty termoizolacyjne zespolone przyklejać od dołu do góry na styk i dobrze dociskać. Nie nakładać masy klejowej na styku płyt. Płyty muszą się zbiegać i być ustawione w pionie. Przed dalszą pracą odczekać przynajmniej 48 godzin. Warstwa zbrojona:Po zabezpieczeniu krawędzi ościeżnic okiennych i po diagonalnym zazbrojeniu narożników otworów fasadowych nanieść masę zbrojeniową na szerokości pasm tkaniny i wcisnąć tkaninę Capatect- Gewebe 650 na zakład szerokości przynajmniej 10 cm. Następnie szpachlować mokre na mokrym aż do pokrycia całej powierzchni tkaniny. Można to robić do wyboru: ręcznie lub maszynowo. Warstwa zbrojona powinna mieć równomierną grubość, a tkanina znajdować się w środku bądź w górnej trzeciej części grubości warstwy. Grubość warstwy zależy od rodzaju płyt:- polistyrenowe płyty termoizolacyjne: 3 - 7 mm- płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej: 4 - 7 mm Zaprawa renowacyjna:Zależnie od obiektu Capatect Arma Reno 700 można stosować do:- napraw lokalnych uszkodzeń- zaszpachlowywania i wyrównywania starych tynków strukturalnych- całościowej renowacji tynku lub muru, przy czym zaleca się tutaj wklejenie siatki z włókna szklanego. Obróbka materiału: ręcznie lub maszynowo. Wierzchnia warstwa tynku: Zależnie od chłonności podłoża i warunków atmosferycznych przy nakładaniu ewentualnie należy zagruntować powierzchnię środkiem Sylitol-Konzentrat 111.By uzyskać zafilcowaną wierzchnią warstwę tynku, Capatect Arma Reno 700 nałożyć na istniejące podłoże (podkład tynkowy z grupy zapraw M G P I I lub mineralna warstwa zbrojona) na grubość ok. 2 - 3 mm i zafilcować w trakcie utwardzania.

Wskazówka

: Gdy chce się uzyskać zafilcowaną powierzchnię na systemie B S O (Bezspoinowy System Ociepleń) z płytami termoizolacyjnymi Capatect-M W-Fassadendämmplatten 119, Capatect-M W-Fassadendämmplatten 149 E X T R A, Capatect-L S-Fassadendämmplatten V B 101 lub elastyfikowanymi płytami Capatect-P S-Fassadendämmplatten, trzeba oprócz warstwy zbrojonej zazbroić także wierzchnią warstwę tynku.Jako wierzchnią warstwę tynku najpierw nałożyć Capatect Arma Reno 700 na grubość 2 - 3 mm i wcisnąć siatkę Capatect 650. Po utwardzeniu tej warstwy jeszcze raz nanieść Capatect Arma Reno 700 na grubość ok. 2 - 3 mm i zafilcować w trakcie utwardzania.Zwraca się jednak uwagę, że przy filcowaniu powierzchni na skutek powierzchniowego gromadzenia się spoiwa (cementu) nie da się całkowicie wykluczyć drobnych rys skurczowych. Nie jest to jednak wada podlegająca reklamacji. Nowe tynki nadają się do malowania po odpowiednim czasie sezonowania (najwcześniej po 2 tygodniach) w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 %. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych należy ten czas wydłużyć. Stosując dodatkowe gruntowanie środkiem Capa Grund Universal zmniejsza sie ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych, tak że można po 7 dniach wykonać dwie wierzchnie powłoki malarskie farbą Thermo San lub Amphi Silan. Cienkowarstwowy tynk zwiększający przyczepność:Na betonie, płytach X P S/R i H W L itd. nanieść warstwę Arma Reno 700 grubości przynajmniej 5 mm i rozprowadzić zgrubną szpachlą zębatą bądź uszorstnić miotłą. Czas utwardzania: około jeden dzień na milimetr grubości warstwy przed naniesieniem podkładu tynkowego.

Zużycie

Klejenie:Termoizolacyjne płyty polistyrenowe ok. 3,5-4,5 kg/m2 Termoizolacyjne płyty z wełny mineralnej ok. 4,0-5,0 kg/m2 Warstwa zbrojona:O K. 1,3-1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy Zaprawa renowacyjna i tynk zwiększający przyczepność: O K. 1,3-1,5 kg/m2 na mm grubości warstwy Warstwa wierzchnia tynku do filcowania:Ok. 4,0-4,5 kg/m2 na 3 mm grubość warstwy Powyższe dane stanowią wartości przeciętne i mogą się różnić zależnie od obiektu lub warunków stosowania. Dokładne ilości określa się, wykonując próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

W czasie nakładania i w fazie schnięcia temperatura otoczenia i temperatura podłoża nie mogą spaść poniżej +5°C oraz przekroczyć +30°C. Nie pracować bezpośrednio na słońcu, na silnym wietrze, we mgle ani przy dużej wilgotności powietrza.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 % warstwa tynku zbrojonego staje się powierzchniowo sucha po upływie 24 godzin.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie

produktu Capatect Arma Reno 700 można przyrządzać za pomocą wszystkich popularnych betoniarek o pracy ciągłej, pomp tłoczących ślimakowych i tynkownic, ale także ręcznie za pomocą silnego, wolno obracającego się mieszadła, przy użyciu czystej, zimnej wody aż do uzyskania jednolitej gęstej masy. Masę tę pozostawić na ok. 5 minut, żeby dojrzała, i jeszcze raz krótko ją wymieszać. Po tym czasie dojrzewania można w razie potrzeby skorygować konsystencję, dodając nieco wody.Zapotrzebowanie wody: ok. 5 - 6 l na worek o wadze 25 kg.Nie przyrządzać więcej materiału, niż można zużyć w ciągu dwóch godzin. Zależnie od pogody okres przydatności do użytku ręcznie przyrządzonego materiału wynosi maks. 2 godziny, a przy tłoczeniu maszynowym - maks. 60 minut. Już zesztywniałego materiału nie rozrabiać ponownie wodą.   „Przykładowe wyposażenie maszynowe Pojemnik typu One Way z proszkiem Capatect i betoniarka o pracy ciągłej Capatect-M - patrz informacja techniczna Capa-M.Betoniarka o pracy ciągłej Calypso 15 ze standardowym wałkiem dozującym bądź mieszającym i pompa tłocząca Speedy 15 z podajnikiem ślimakowym 1/1. Ważne dane:Bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta maszyny! Podłączenie elektryczne:prąd 3-fazowy 400 V / 16 A (rozdzielnica budowlana z wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym) Doprowadzenie wody:wąż 3/4" ze złączką  G E K A, wymagane ciśnienie wody przy pracującej maszynie przynajmniej 2,5 bar Natężenie przepływu wody:do klejenia ok. 330 l/h. Żądaną konsystencję nastawić dokładnym zaworem regulacyjnym wody w mieszalniku. Węże tłoczące:węże początkowe - ? wewnętrzna 35 mm, po 13,3 m.wąż końcowy - ? wewnętrzna 25 mm, 10,0 m,. Drogi transportu:maks. zasięg ok. 50 m (zależnie od obiektu i temperatury). Urządzenie natryskowe: ? dyszy 10 mm. Przed regularnym użyciem węże tłoczące przepłukać, by oczyścić je z osadów wapnia lub kleju!

Wskazówka

Dla ochrony przed deszczem w fazie wysychania stosować plandeki ochronne na rusztowania.Przy wszelkich pracach związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych w normie D I N 18 550 oraz D I N 18 350, Znormalizowane warunki zlecania i wykonywania robót budowlanych, część C.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Ten mineralny proszek reaguje alkalicznie. Podrażnia skórę. Grozi poważnym uszkodzeniem oczu. Uważać, by nie dostał się w ręce dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie dostania się do oczu natychmiast dokładnie przepłukać je wodą i zgłosić się do lekarza. W czasie pracy zakładać odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę przeciwpyłową. W razie połknięcia natychmiast zgłosić się do lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Nie wdychać pyłu.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione worki (bez pozostałości proszku). Utwardzone resztki materiału utylizować jako mieszane odpady budowlane i wyburzeniowe. E A K 17 09 04.Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Giscode

Z P1

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu