Powrót

Nazwa Produktu: Capaver FantasticFleece

Kategoria Produktu: System-Capaver


Capaver FantasticFleece

Zastosowanie

Stosując tapety Capaver możemy uzyskać, dzięki kombinacji wzoru, typu, barwy, stopnia połysku i sposobu powlekania, bardzo atrakcyjne i oryginalne powierzchnie ścian. W przypadku zmiany koncepcji lub zmiany wymagań ze wzgledu na użytkowanie powierzchni, można dokonać zmian poprzez malowanie w łatwy, szybki i ekonomiczny sposób. Szczególne właściwości:Specjalna impregnacja tapety i delikatna apretura strony wierzchniej umożliwiają w jednym (cyklu roboczym) nałożeniu barwnej lazury, uzyskanie wyrafinowanego, wielokolorowego, szczególnie pełnego niuansów optycznych efektu, który w normalnym wykonaniu można osiągnąć poprzez wielokrotne malowanie powierzchni. Dzięki dodatkowej powłoce kwarcowej w deseniach "Tira" i "Lino" uzyskuje się interesujące efekty: jasny-ciemny jak również mat-połysk.

Właściwości

W przypadku renowacji nadaje sie do obróbki bezpośredniej Nie ulega butwieniu Stabilna wymiarowo Zakrywa drobne rysy Trudnopalna B1 wg. D I N 4102

Spoiwo

Gładkie lub wzorzyste mineralne tapety.

Dostępne rodzaje

Oznaczenie  Faktura tapety  Ciężar na m2 Wymiary rolki  Raport Desenie o gładkiej powierzchni Antimo drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m Sario drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m Tisano drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m Leano drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m Miko drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m Aronda drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m Xora* drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m >I< Legra* drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m >I< Lukida drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m Belura drobna ok. 185 g 13 x ok. 1 m Desenie z naniesioną warstwą kwarcową Lino średnia ok. 225 g 13 x ok. 1 m Tira*1) średnia ok. 390 g 13 x ok. 1 m >I< ?? * Desenie te zawierają rozpoznawalny raport. Wszystkie inne desenie należy kleić bez zakładu. 1) W przypadku desenia Tira należy zwrócić uwagę na odmienny sposób klejenia - pasy przyklejać na przemian "do góry nogami" ??.

Wielkość opakowań

13x1 m (pojedynczy karton).

Składowanie

Tapety Capaver przechowywać w suchym miejscu.

Produkty uzupełniające

Capaver Capa Coll V K Capaver Capa Coll G K Capadecor Deco Lasur Matt Capadecor Deco Lasur Glänzend Capadecor Effektpigmente Switch, Pearl, Perlatec Capadecor Metallocryl Interior Capadecor Capa Gold/Capa Silber/Effekt Grund

Wskazówka

Tapeta Capaver Fantastic Fleece nie nadaje się do napraw rys konstrukcyjnych.

Podłoża Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substaancji zmniejszających przyczepność. Minimalna temperatura stosowania dla otoczenia i podłoża wynosi +5°C.

Przygotowanie podłoża

Podłoże  musi być gładkie, równe i jednolite kolorystycznie. Przed klejeniem tapety Fanatastic Fleece powierzchnię należy zagruntować kryjącym środkiem gruntującym Caparol-Haftgrund.

Sposób nakładania

Nakładanie wałkiem:Nierozcieńczony klej Capacoll G K nanieść równomiernie na ścianę wałkiem o włosiu 18 mm i w zależności o miejscowych warunków temperaturowych rozprowadzic na szerokość 1-2 brytów.Uwaga! Należy zwrócić uwagę na równomierne rozprowadzenie kleju, ponieważ zgrubienia powstałe ze zbyt dużej ilości naniesionego kleju będą miały wpływ na ostateczny obraz powierzchni. Zalecenia do klejenia: Zasadniczo zaleca się klejenie na styk, przy czym należy zwrócić uwagę na to aby klej nie dostał się na wierzchnią stronę tapety. Uwaga! Bryty w obszarze styku musza ściśle do siebie przylegać nie dopuszczając jenocześnie do powstania zgrubienia.  Niektóre desenie posiadają raport, należy to szczególnie uwzględnić przy klejeniu. Przyklejony bryt należy docisnąć do podłoża wałkiem i usunąć w ten sposób pęcherzyki powietrza. Naddatki tapety będą odcinane podczas mocowania narożników. Narożniki:Tapety nie prowadzić przez narożniki wewnętrzne tylko dokładnie docinać. Narożniki zewnętrzne muszą być proste i pionowe. Aby zapewnić bezbłędne połączenie pasów tapety w tym obszarze tapetę należy wywinąć przez narożnik na ok. 10 cm. Użycie specjalnych profili w narożnikach ułatwia pracę i zabezpiecza narożniki mechanicznie. Do montażu należy zastosować klej montażowy umożliwiający zrobienie korekty. Postałe różnice należy wyrównać dyspersyjną masą szpachlową (masy zawierające gips nie są odpowiednie). Zaleca się zastosowanie Caparol-Akkordspachtel fein bądź mittel lub Akkord Leichtspachtel. Profile z tworzywa sztucznego i miejsca szpachlowane należy zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Ważne wskazówki:Pojawiający się w obrębie spoin nadmiar kleju należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką lub gąbką (nie trzeć !). Zaschnięte pozostałości kleju będą widoczne po pierwszym powlekaniu lazurą i na tym etapie bedą nie do usunięcia! W przypadku deseni "Legra", "Xora" i "Tira" należy zwrócic uwagę na raport.W deseniu "Tira" co drugi pas należy nakładać na ścianę "do góry nogami" w stosunku do poprzedniego.Na stykających się powierzchniach używać wyłącznie materiał z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia wystąpienia różnicy kolorów po nalozeniu lazury.

Układ warstw

Wykończenie lazurą ścienną (Deco Lasur Matt/Glänzend):Lazury ścienne podkreślają, uwidaczniają wzór tapety. Po przyklejeniu i całkowitym wyschnięciu tapety Fantastic Fleece należy nałożyć całopowierzchniowo warstwę zabarwionej lazury przy użyciu szczotki.W celu uszlachetnienia powierzchni oraz uzyskania dodatkowych metalicznych lub perłowych akcentów do lazury można dodać do Deco Lasur Glänzend pigment Perlatec Gold/Silber, Pearl White/Red/Green/Blue (w przypadku Deco Lasur Matt nie powstaje żaden widoczny efekt). W zależności od oczekiwanego efektu do lazury można dodać od 1 do 5 % pigmentu Perlatec (karta techniczna nr. 816). Wskazówki:W celu uzyskania właściwej konsystencji roboczej oraz odpowiedniego "czasu otwartego" lazurę Deco Lasur (w obu wersjach matową i błyszczącą) rozcieńczyć dodając 15 % wody.Aby uzyskać widoczny połysk, można powtórnie nałożyć szczotką niezabarwiony Deco Lasur glänzend, dzięki czemu podniesiemy odporność powłoki na czyszczenie.Impregnacja powierzchni Fantastic Fleece wydłuża czas zachowania właściwości roboczych Deco Lasur. Po obfitym nałożeniu lazury na powierzchnię należy w czasie gdy posiada ona jeszcze właściwości robocze, przetrzeć miękką szczotką, dzięki czemu usuniemy z powierzchni nadmiar materiału i uzyskamy typowy efekt kontrastu. Na dużych powierzchniach lub w przypadku bardzo intensywnych kolorów zaleca sie prace w dwie osoby. Zabarwiona lazura zmienia swoją optykę na powierzchni tapety Fantastic Fleece. Z tego powodu zalecamy wykonanie powierzchni próbnej. Pozwoli to także ustalić dokładne zużycie.

Zużycie

Deco Lasur Matt lub Glänzend: ok. 140-180 ml/m2 +15% na jedną warstwę. Dokładne wartości zużycia można ustalić na podstawie próby na danym obiekcie.Wykończenie farbą z efektem metalicznym Metallocryl Interior tylko na tapetach z powłoką kwarcową "Lino" i "Tira":Po przyklejeniu i całkowitym wyschnięciu tapety Fantastic Fleece wystarcza nałożenie całopowierzchniowo warstwy farby Metallocryl Interior. Nierozcieńczoną farbę nakładać obficie i równomiernie rozprowadzić wałkiem (uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej nr. 811). Wskazówki:W miejscach łączenia tapet dokładnie rozprowadzić farbę "rozwałkować" oraz koniecznie nakładać metodą "mokrym w mokre"! Do nakładania farby Metallocryl na tapetę Fantastic Fleece szczególnie dobrze nadają się wałki o średnim runie (13 mm) np. Rotanyl 11 firmy Rotaplast. Aby uniknąć widocznych smug w obszarze zakładu, należy w czasie gdy Metallocryl Interior posiada jeszcze wlaściwości robocze, przeczesać miękka szczotką w kierunku struktury kwarcowej, dzięki czemu zostanie również podkreślony kontrast i usunięty nadmiar materiału.Aby wykonać kryjącą powłokę z Metallocryl Interior, proszę uwzględnić informacje zawarte w odpowiedniej karcie technicznej. Na dużych powierzchniach zaleca sie prace w dwie osoby. Tak jak w przypadku wszystkich powłok metalicznych nanoszonych wałkiem przy stosowaniu farby Metallocryl mogą wystąpić niewielkie smugi.

Zużycie

 Capadecor Metallocryl: ok. 110 - 150 ml/m2 dokłądne wartości zużycia można określić poprzez wykonanie malowania próbnego na danym obiekcie.Wykończenie farbą Capa Gold - jako lazura na wszystkich deseniach, w wersji kryjącej tylko na tapetach z powłoką kwarcową "Lino" i "Tira":Po przyklejeniu i całkowitym wyschnięciu tapety Fantastic Fleece nałożyć obficie i równomiernie rozprowadzić Gold Grund i Capa Gold. Wskazówki:Po przyklejeniu i całkowitym wyschnięciu tapety Fantastic Fleece, nałożyć równomiernie i obficie Capa Gold/Capa Silber i postępować jak w przypadku Metallocryl Interior. Obowiązują te same wskazówki i zużycia jak wyżej.Aby wykonać powlokę kryjącą konieczne jest zastosowanie Effekt Grund. Należy uwzględnic informacje zawarte w odpowiedniej karcie technicznej. 

Czas schnięcia

Przyklejone bryty pozostawić do wyschnięcia przed malowaniem.

Wskazówka

Przed opuszczeniem fabryki tapeta jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię produkcji sporadycznie mogą wystąpić wady, które zaznaczone są na brzegu tapety i rekompensowane przez odpowiedni naddatek długości. Tego typu usterki nie stanowią podstawy do reklamacji. Podczas przycinania pasów należy na bieżąco kontrolować jakość tapety. Po przyklejeniu ponad 10 brytów reklamacje nie będą uwzględniane. Zasadniczo tapeta powinna być malowana po stronie znajdującej się wewnątrz zwiniętej rolki. Zewnętrzna strona na rolce (tylna strona tapety), która jest klejona do podłoża jest dodatkowo oznaczona szarym paskiem. Aby uniknąć różnic w fakturze nie nakładać tapety na jednej ścianie w odwrotnym kierunku lub drugą stroną. W wypadku reklamacji należy okazać tapetę lub etykietę rolki z numerem kontrolnym i nr artykułu. Dokładny sposób użycia wszystkich materiałówzawarty jest w kartach technicznych odpowiednich dla danego produktu (K T Nr. 898 Capa Coll V K, K T Nr. 895 Capa Coll G K, K T Nr. 550 Deco Lasur Matt, K T Nr. 570 Deco Lasur Glänzend, K T Nr. 816 Effektpigmente, K T Nr. 811 Metallocryl Interior, K T Nr. 814 Effekt Grund, K T Nr. 815 Capa Gold/Capa Silber,).

Utylizacja

Resztki tapety traktować jako odpady budowlane.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich  występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu