Powrót

Nazwa Produktu: CarboSol Fassadenfarbe Compact

Kategoria Produktu: Farby silikonowe


Silikonowa, wypełniająca farba fasadowa wzmocniona włóknem węglowym. CarboSol  Fassadenfarbe Compact

Zastosowanie

Dzięki nowo opracowanej kombinacji spoiw Silacryl i żywic silikonowych oraz nano- cząsteczkom pigmentów i wypełniaczy zminimalizowano skłonność do zabrudzeń.  Ekstremalnie odporna na deszcze, bardzo dobrze kryjąca, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej farba fasadowa na nośne powłoki farb silikatowych, matowych dyspersyjnych, tynki dyspersyjne i systemy E T I C S. Farba Carbo Sol Compact łączy w sobie zalety sprawdzonych farb dyspersyjnych i klasycznych silikatowych. Carbo Sol Compact posiada mineralny charakter, nie tworzy błony, jest wysoce paro- przepuszczalna i umożliwia uzyskanie matowych, przypominających farby wapienne powierzchni. Carbo Sol Compact jest wzmocniona włóknem węglowym co umożliwia jednoczesne z malowaniem szlamowanie drobnych rys w tynkach.

Właściwości

Wodorozcieńczalna, nie obciążająca środowiska, o nikłym zapachu Odporna na czynniki atmosferyczne Wysoce paroprzepuszczalna, klasa 1 "wysoka paro- przepuszczalność" wg P N E N 1062 sd< 0,01 m. Nie przepuszczająca wody, klasa 3 (najlepsza)  "niska przepuszczalność wody" wg. P N E N 1062, cz. 3: w < 0,05  [kg/(m2 . h0,5)] Z efektem perlenia minimalizującym brudzenie fasad Odporna na agresywne składniki w powietrzu i deszczach Odporna na alkalia, nie zmydla się Wysoce przepuszczalna dla C O2 Nie tworzy błony, mikroporowata Wysycha bez naprężeń, nie termoplastyczna Z dodatkiem specjalnych, działających foto- katalitycznie pigmentów Wzmocniona włóknem węglowym Lekko wypełniająca Szlamuje drobne rysy w tynkach Bardzo dobrze kryjąca Łatwa w użyciu O mineralnym charakterze

Spoiwo

Kombinacja emulsji Silacryl i żywic silikonowych.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Standardowy biały, barwienie w systemie Color Express. Barwienie samodzielne: Pigmentami Amphi Silan-Volltonfarben. Ciemne kolory zamawiać barwione fabrycznie.

Składowanie

W miejscu chłodnym, chronić przed mrozem. W fabrycznie zamkniętym opakowaniu składować do 12 miesięcy.

Odpowiednie podłoża

Nowe tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P I I i P I I I: zależnie od warunków atmosferycznych pozostawić na 2 - 4 tygodnie do pełnego wyschnięcia bez pokrywania żadnymi powłokami. Usunąć części pylące, piaszczące lub ewentualnie zeszkliwione. Zagruntować środkiem Carbo Sol Grund. Stare, nośne tynki wapienne, wapienno cementowe i cementowe z grupy zapraw P Ic, P I I i P I I I: oczyścić mocno szczotkując lub zmyć parą wodną. Porosty mikroorganizmów (mchy, grzyby, algi) usunąć mechanicznie i zastosować środki biobójcze. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia i zagruntować nie rozcieńczonym środkiem Carbo-Sol Grund. Tynki piaszczące: szczotkowac na sucho i dokładnie zmyć. Zagruntować środkiem Carbo Sol Grund. Stare powłoki farb mineralnych: dobrze przylegające, nie zwietrzałe oczyścić na sucho lub na mokro. Słabo przylegające, zwietrzałe usunąć i zagruntować nie rozcieńczonym środkiem Carbo Sol Grund. Stare powłoki farb i tynków dyspersyjnych: na dobrze przylegających, nie kredujących farbach i tynkach dyspersyjnych sprawdzić doświadczalnie przyczepność farby Carbo Sol Compact. Obecność starych powłok dyspersyjnych nie zapewnia uzyskania podanych wartości oporu dyfuzyjnego. Słabo przylegające farby i tynki dyspersyjne usunąć chemicznie lub parą wodną. Płyty cementowe: przy malowaniu nie zabezpieczonych i nie w pełni zkarbonizowanych płyt, szczególnie w przypadku ciemnych i bardzo ciemnych kolorów może dojść do powstania wykwitów. Zalecamy wykonanie izolującego i oddzielającego malowania środkiem Dibon 481 E P-Uniprimer. Nowe, jeszcze nie zamontowane płyty zalecamy w całości pokryć środkiem  Dibon 481 E P-Uniprimer. Miejsca naprawiane: naprawiając rysy lub uzupełniając uszkodzone fragmenty tynku stosować zaprawy tynkarskie zbliżone wytrzymałościąi fakturą do starego tynku. Poczekać do pełnego wyschnięcia naprawionych miejsc.

Sposób nakładania

Pędzlem lub wałkiem Rozcieńczenie Czystą wodą maksymalnie 10%

Układ warstw

Warstwa gruntująca: Carbo Sol Grund nierozcieńczony Warstwa pośrednia i końcowa: Carbo Sol Compact rozcieńczona maksymalnie 10% wody.

Zużycie

Ok. 500 - 800 g/m2 (320 - 500 ml/m2) dla warstwy pośredniej  i końcowej (wartość przybliżona), dokładne  zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wymalowanie powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:Obróbka w temperaturach poniżej  +5°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalne. Uważać na nocne przymrozki.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza po ok. 4 godzinach powierzchnia jest pyło-sucha i odporna na deszcze, a po 12 godzinach dostatecznie wyschnięta do przyjęcia kolejnych warstw. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza odpowiednio wydłużają te czasy.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą.

Wskazówka

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego! Uwaga: Osłonić przed zachlapaniem powierzchnie nie malowane, w szczególności szklane i ceramiczne, klinkier, kamień naturalny i metal. Odpryski i zachlapania niezwłocznie zmywać wodą nie dopuszczając do zaschnięcia. Celem zachowania specyficznych własności farby nie mieszać z innymi środkami. Malować metodą "mokre do mokrego". Farba nie nadaje się do malowania powierzchni lakierowanych, na P C V i drewno. Nie stosować farby na poziomych, obciążonych wodą powierzchniach.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Szkodliwa dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W wypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Po połknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, ponieważ produkt może powodować zaburzenia flory jelitowej, pokazać opakowanie lub etykietę produktu. Preparatu lub jego pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych. Malować wyłącznie pędzlem lub wałkiem.Osłaniać powierzchnie nie przeznaczone do malowania.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane.

Deklarowany skład produktu

Żywica silikonowa, włókna węglowe, dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu (biel tytanowa), węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

Gwarantujemy jakość produktu w deklarowanym zakresie oraz przydatność do zamierzonego celu. Dane o zastosowaniu obróbce i zużyciu nie zwalniają użytkownika z wykonania próby.  W razie wątpliwości służymy radą i pomocą.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu