Powrót

Nazwa Produktu: Disbopox 442 GaragenSiegel

Kategoria Produktu: Lakierowanie i malowanie pomieszczeń użytkowych


Wzmocniona włóknami węglowymi, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa z widocznym upływem czasu przydatności do obróbki. Do posadzek garaży, magazynów i piwnic. Niskoemisyjna, podlega kontroli i nadzorowi TÜV. Disbopox 442 GaragenSiegel

Zastosowanie

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń na posadzkach mineralnych i z twardego asfaltu o małym lub średnim obciążeniu użytkowym w obszarze prywatnym, rzemiośle i przemyśle. Do stosowania w garażach, piwnicach, pralniach, pomieszczeniach sanitarnych. Dzięki zmniejszonej emisji L Z O (lotnych związków organicznych) może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp.

Właściwości

wysoce odporna na uderzenia niepodatna na zabrudzenia łatwa w utrzymaniu czystości odporna na ścieranie dyfuzyjna dla pary wodnej odporna na związki chemiczne nieszkodliwa dla ogumienia pojazdów wodorozcieńczalna niskoemisyjna o zminimalizowanej emisji L Z O, podlega kontroli i nadzorowi TÜ V Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami Ag B B dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu Ag B B (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób "wrażliwych" np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa (2 K) żywica epoksydowa.

Wielkość opakowań

Standard: 5 kg, 10 kg pojemnik kombi z tworzywa sztucznego Color Express:5 kg, 10 kg pojemnik kombi z tworzywa sztucznego

Barwa

Standard:10 kg: szary krzemowy (Kieselgrau), szary betonowy (Betongrau), średnio szary (Mittelgrau)5 kg: szary krzemowy (Kieselgrau), szary betonowy (Betongrau).Inne odcienie na zapytanie. Color Express:Można barwić w systemie Color Express na ok. 25.000 odcieni. Może być barwiona na kolory z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej Floor Color plus.Barwienie w systemie Color Express przy użyciu jednego z 3 materiałów bazowych: Basis 1, 2 lub 3 w zależności od wybranego odcienia Promieniowanie U V oraz niekorzystne warunki atmosferyczne mogą powodować niewielkie zmiany w odcieniu lub zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Pełny połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temp powyżej 0°C. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 2 lata. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 35 ?m/100 g/m2 Opór dyfuzyjny ? (H2 O)ok. 20.000Ścieralność wg Tabera (C S 10/1000 obr./1000 g)66 mg/30 cm2 Odporność chemiczna Odporność na działanie związków chemicznych zgodnie z D I N E N I S O 2812 w temp. 20°C 7 dni Kwas octowy, 5 % + (V) Kwas siarkowy, 20 % + (V) Kwas azotowy, 10 % + (V) Kwas solny, 10 % + (V) Amoniak, 25 % + Ksylen (dwumetylobenzen) + Środki przeciwoblodzeniowe + Benzyna D I N 51 600 + Skydrol + Olej transformatorowy + Objaśnienie znaków: + = odporność, (V) = możliwość przebarwienia

Odpowiednie podłoża

Wszystkie wewnętrzne podłoża mineralne (beton, jastrychy cementowe, magnezjowe i anhydrytowe) i twardy asfalt. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia (wykonać próbę). Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi być ? 1,5 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:Beton i jastrychy cem. max 5%Jastrych anhydrytowy max 1 %Jastrych magnezjowy 2 - 4 %Jastrych skało drzewny 4 - 8 %Jastrychy z twardego asfaltu muszą odpowiadać klasie twardości I C 15 (klasyfikacja niemiecka) oraz nie mogą się odkształcać pod wpływem temperatury lub obciążenia mechanicznego.

Przygotowanie podłoża

Podłoża przygotować przy pomocy odpowiednich metod np. metodą śrutowania lub frezowania tak, aby spełniały powyżej opisane wymagania. Nienośne powierzchnie silnie zanieczyszczone np. olejami, tłuszczami, gumą itp., względnie pokryte pylącą lub szklistą warstwą "zaczynu" cementowego czyścić mechanicznie. Zanieczyszczenia z małych powierzchni można usuwać ręcznie (np. przez młotkowanie lub za pomocą pistoletu igłowego). Duże powierzchnie oczyszczać przez śrutowanie lub inną podobną metodą. Dotyczy to przede wszystkim starych nawierzchni garażowych z widocznymi śladami ruchu lub postoju pojazdów. Plamy z oleju usuwać ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu. W twardym asfalcie musi być widoczny wypełniacz w min. 75%. Stare powłoki jednoskładnikowe (1 K) i luźne dwuskładnikowe (2 K) usunąć całkowicie. Mocno przylegające, twarde powłoki dwuskładnikowe oczyścić, następnie przeszlifować lub zmatowić względnie zagruntować środkiem Disbon 481 E P-Uniprimer. Pęknięcia i ubytki naprawić środkami Disbocret R P C C-Mörtel lub masami szpachlowymi Disboxid E P-Mörtel.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min.) do uzyskania jednolitej kolorystycznie masy. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać materiału przeznaczonego do wykonania warstwy pośredniej i wierzchniej.

Proporcja mieszania

Masa podstawowa : utwardzacz = 84:16 - wagowo

Sposób nakładania

Disbopox 442 Garagen Siegel można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać (natrysk Airless, bez filtra,  ciśnienie min 50 bar, dysza 0,015 - 0,017 cala, kąt natrysku: 45°, po natrysku rozprowadzić wałkiem).

Układ warstw

Gruntowanie:Zasadniczo podłoża mineralne gruntować środkiem Disbopox 443 E P-Imprägnierung. Nowe, słabo chłonne podłoża mineralne można gruntować żywicą Disbopox 442 Garagen Siegel rozcieńczoną 5-10% wody. Warstwę gruntującą wcierać intensywnie za pomocą specjalnej szczotki. Szpachlowanie wyrównawcze:Równe, delikatnie chropowate powierzchnie mineralne:Sporządzić masę szpachlową używając:Disbopox 442 Garagen Siegel: 1 cz. wag.Disboxid 942 Mischquarz: 1 cz. wag.Przygotowaną masę szpachlową wylać na powierzchnię, równomiernie rozprowadzić pacą i ściągnąć na grubość ziarna. Wyszpachlowaną powierzchnię obsypać z nadmiarem piaskiem Disboxid 492. Uwaga: większe nierówności podłoża i miejsca szpachlowane mogą być widoczne na powierzchni pomimo wykonania posypki. W takiej sytuacji należy wykonać szlifowanie. Warstwa pośrednia i zamykająca:Wykonać żywicą Disbopox 442 Garagen Siegel w stanie nierozcieńczonym. Ma powierzchniach obsypanych płatkami  wykonać warstwę pośrednią żywicą Disbopox 442 rozcieńczoną maks 5 % wody. Przy ekstremalnej zmianie koloru oraz w przypadku bardzo intensywnych kolorów  (np. z bazy 3) może zachodzić potrzeba wykonania dodatkowej warstwy. Wykończenie powierzchni:Wilgotną powłokę można posypać kolorowymi płatkami Disboxid 948 Color-Chips i po wyschnięciu zamknąć żywicą P U-Aquasiegel 458 (gładkie wykończenie nawierzchni). Aby otrzymać nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych należy dodać do materiału warstwy zamykającej 3% wagowo materiału Disbon 947 Slidestop.  

Zużycie

Gruntowanie Podłoża mineralne Disbopox 442 Garagen Siegellub Disbopox 443 E P-Imprägnierung ok. 200 g/m2 Jstrychy asfaltowe Disbopox 442 Garagen Siegel ok. 200 g/m2 Szpachlowanie wyrównawcze Równe, delikatnie szorstkie podłoża: Disbopox 442 Garagen Siegel Disboxid 942 Mischquarz ok. 1,1 kg/m2/mmok. 1,1 kg/m2/mm Absandung Disboxid 942 Mischquarz ok. 1,5-2 kg/m2 Powłoka zamykająca ok. 230-250 g/m2 na jedną warstwę Wykończenie powierzchni Posypka barwnymi płatkami Disboxid 948 Color-Chips ok. 30 g/m2 Gładkie wykończenie Disbopur 458 P U-Aqua Siegel ok. 130 g/m2 Wykończenie antypoślizgowe Disbopur 458 P U-Aqua Siegel Disbon 947 Slide Stop Fine ok. 130 g/m2ok. 4 g/m2 Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie. Rodzaj podłoża, wahania temp. oraz rodzaj użytych narzędzi mają wpływ na wielkość zużycia materiału.Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu Ok. 90 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niskich wydłużeniu. Uwaga: Nałożenie materiału, w którym minął czas przydatności do obróbki powoduje wystąpienie różnic w połysku i kolorystyce. Powłoka nie osiąga także odpowiedniej wytrzymałości. Unikać zbyt obfitego nakładania materiału (zbyt dużej grubości poszczególnych warstw). Zapewnić intensywną wymianę powietrza w pomieszczeniu w trakcie schnięcia i twardnienia żywicy.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.Przerwy technologiczne W temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 16 i maks. 48 godz. Przy dłuższej przerwie technologicznej przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Podane czasy skracają się w przypadku wyższej temperatury lub wydłużają w przypadku temperatury niższej.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok.1 dniu. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czasy te ulegają wydłużeniu. Wczasie utwardzania (ok. 24 godz. przy +20°C) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci, ponieważ może ona powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas dłuższych przerw w pracy myć wodą lub ciepłą wodą z dodatkiem mydła.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Produkt wyłącznie do stosowania profesjonalnego. Masa: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Utwardzacz: Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Unikać zrzutów do środowiska. Zawiera związki epoksydowe. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować jak odpady z farb zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalnj maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/j) wynosi: 140 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <100 g/l L Z O.

Giscode

Standard- und Sonderfarbtöne: R E 1 Color Express-Farbtöne: R E 2

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Znakowanie C E Zharmonizowana norma europejska P N-E N-13813: "Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania" określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu C E.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu