Powrót

Nazwa Produktu: Disbopox 447 Wasserepoxid

Kategoria Produktu: System-Capaver


Wodna powłoka epoksydowa. Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) farba z żywicy epoksydowej do pokrywania ścian i posadzek o niewielkim lub średnim obciążeniu ruchem kołowym Disbopox 447 Wasserepoxid

Zastosowanie

Posadzki:Wewnętrzne posadzki betonowe i asfaltowe obciążone ruchem kołowym w zakładach przemysłowych i usługowych np. w pomieszczeniach zaopatrzeniowych, kotłowniach, magazynach, archiwach, domach towarowych, na korytarzach, drogach i schodach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach socjalnych. Jako warstwa pośrednia stosowana w systemie Arte Floor-System. Powierzchnie ścian:Do mineralnych powierzchni ścian narażonych na działanie związków chemicznych, środków dezynfekcyjnych i wilgoci np. w szpitalach, szachtach wentylacyjnych, laboratoriach i pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego. Może być stosowana jako warstwa pośrednia i wierzchnia na tapetach Capaver Glasgewebe i Capadecor Akkord Vlies-Z.

Właściwości

Tworzy powłoki odporne na działanie związków chemicznych Odporna na działanie środków dezynfekujących Umożliwia odkażanie (dekontaminację) wg D I N 25 415. Posiada właściwości dyfuzyjne - możliwość pokrywania jastrychów magnezjowych i anhydrytowych. Posiada zmniejszoną emisję L Z O, podlega kontroli i nadzorowi TÜ V Bakteriostatyczna

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2 K) żywica epoksydowa.

Wielkość opakowań

Standard:5 kg, 10 kg opakowanie plastikowe kombi 40 kg opakowanie plastikowe (masa podstawowa: 24 kg plastikowy hobok, utwardzacz:16 kg plastikowe wiaderko) Color Express:10 kg opakowanie plastikowe  kombi 

Barwa

Standard:Opakowanie 5 kg: szarość krzemowa (Kieselgrau)Opakowanie 10 kg: szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość betonu (Betongrau), stara biel, biały.Opakowanie 40 kg: szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość betonu (Betongrau)Inne kolory na zapytanie. Color Express:Można barwić maszynowo w systemie C E na ponad  21000 kolorów. Farba może być dostępna (barwiona) w ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej Floor Color plus. Barwić w maszynach systemu Color Express stosując jeden z 3 materiałów bazowych: Basis 1, Basis 2 lub Basis 3 w zależności od wybranego koloru. Pod wpływem promieni U V oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki. W przypadku intensywnych i ciemnych barwach może dojść  na powierzchni do przejściowego ścierania pigmentu - w takim wypadku konieczne może być zabezpieczenie bezbarwnym lakierem.

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C. W oryginalnie zamkniętych opakowaniach okres przechowywania wynosi do 2 lat od daty produkcji. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok.20° C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 35 ?m/100 g/m2 Opór dyfuzyjny ? (H2 O)ok. 40.000Ścieralność wg Tabera (C S 10/1000 obr./1000 g)60 mg/30 cm2 Odporność chemiczna Odporność materiału na działanie związków chemicznych w oparciu o normę E N I S O 2812 w temp. 20° C 7 dni Kwas octowy 5 % + (V) Kwas solny 10 % + (V) Kwas siarkowy ? 10 % + (V) Kwas cytrynowy 10 % + Amoniak 25 % + Wodorotlenek wapnia + Żelazo I I I-chlorek, nasycony + (V) Roztwór lizoformu 2 % + Roztwór chlorku magnezu 35 % + Woda destylowana + Nasycony roztwór soli kuchennej + Benzyna lakowa (terpentyna) + Benzyna do prania chemicznego + Olej napędowy, opałowy + Coca-Cola + (V) Kawa + (V) Czerwone wino + (V) Płyn chłodzący trans. + Objaśnienia oznaczeń: + = odporność, (V) = przebarwienie

Odpowiednie podłoża

Wszystkie podłoża mineralne (beton, jastrychy cementowe, magnezjowe i anhydrytowe, tynki) i twardy asfalt (wewnątrz), tapety z włókna szklanego. Na ścianach można stosować na tapetach Capaver Glasgewebe i Capadecor Akkord Vlies-Z oraz na szpachli Caparol-Akkordspachtel K F.Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia, w takim wypadku należy wykonać powierzchnię próbną.Średnia wytrzymałość podłoża musi wynosić min. 1,5 N/mm2. Minimalna wartość jednostkowa nie może być mniejsza niż 1,0 N/mm2.Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:Beton i jastrychy cem.: max 5%Jastrych anhydrytowy: max 1 %Jastrych magnezjowy: 2 - 4 %Jastrych skało-drzewny: 4 - 8 % Jastrychy z twardego asfaltu muszą odpowiadać klasie twardości I C 15 oraz nie mogą się odkształcać pod wpływem temperatur lub obciążeń mechanicznych.

Przygotowanie podłoża

Podłoża przygotować przy pomocy odpowiednich metod np. metodą śrutowania lub frezowania tak, aby spełniały powyższe wymagania. W jastrychach asfaltowych, po przygotowaniu, musi być widoczne co najmniej 75% kruszywa. Usunąć warstwy jednoskładnikowe (1 K) i luźne powłoki dwuskładnikowe (2 K) Powierzchnie szkliste i sztywne dwuskładnikowe (2 K) powłoki oczyścić, przeszlifować lub zmatowić względnie zagruntować produktem Disbon 481 E P-Uniprimer. Pęknięcia i miejsca ubytków w podłożu naprawić równo z powierzchnią przy użyciu zapraw Disboxid E P-Mörtel, DisbocretR P C C-Mörtel, ewentualnie odpowiedniej masy szpachlowej z grupy Disboxid lub DisbocretR. W celu wyrównania nierówności na podłożach mineralnych w razie potrzeby zastosować szpachlowanie wyrównawcze przy użyciu produktu Disbopox 453 zgodnie z zaleceniami karty technicznej tego produktu.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie mieszać wolnoobrotowym mieszadłem (maks. 400 obr./min) do uzyskania jednolitej barwy. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Materiału przeznaczonego na warstwę pośrednią i wierzchnią nie należy rozcieńczać.

Proporcja mieszania

Stosunek masy podstawowej do utwardzacza wynosi 3 : 2 części wagowych.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Natrysk airless:kąt natrysku: 45°Dysza: 0,015-0,017"Ciśnienie: 50 bar

Układ warstw

Gruntowanie:Nowe, nieużywane podłoża mineralne, twardy asfalt zagruntować materiałem Disbopox 447 Wasserepoxid rozcieńczonym maks. 5 - 10% wody. Używane i silnie chłonne podłoża zagruntować środkiem Disbopox 443 E P-Imprägnierung silnie wcierając w podłoże. Powłoki wierzchnie:Warstwę pośrednią i wierzchnią wykonać materiałem Disbopox 447 Wasserepoxid w stanie nierozcieńczonym. Przy radykalnej zmianie barwy oraz bardzo intensywnych kolorach (np. z bazy 3) może okazać się potrzebne wykonanie dodatkowej warstwy wierzchniej. Wykończenie powierzchni:Wilgotną powłokę posypać kolorowymi płatkami Disboxid 948 Color-Chips i po zaschnięciu zamknąć nawierzchnię P U-Aquasiegel 458 (gładkie wykończenie nawierzchni). Aby otrzymać nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych należy dodać do materiału warstwy zamykającej 3% wagowo mat. Disbon 947 Slidestop.

Zużycie

Gruntowanie Podłoża mineralne Disbopox 447 E.M I Wasserepoxidlub Disbopox 443 E P-Imprägnierung ok. 200 g/m2 Twarde asfalty Disbopox 447 E.M I Wasserepoxid ok. 200 g/m2 Capaver Glasgewebe i Capadecor Akkord Vlies-Z Disbopox 447 E.M I Wasserepoxid ok. 120-200 g/m2 Malowanie Powierzchnie podłóg ok. 200-250 g/m2 na jedną warstwę Powierzchnie ścian ok. 120-200 g/m2 na jedną warstwę Kształtowanie powierzchni (podłoga) Posypka barwnymi płatkami Disboxid 948 Color-Chips ok. 30 g/m2 Wykończenie gładkie Disbopur 458 P U-Aqua Siegel ok. 130 g/m2 Wykończenie antypoślizgowe Disbopur 458 P U-Aqua Siegel Disbon 947 Slide Stop Fine ok. 130 g/m2ok. 4 g/m2 Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie.Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu Ok. 90 minut w temp. 20° C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas gotowości do obróbki ulega skróceniu, w niższych - wydłużeniu. Uwaga: Koniec dopuszczalnego czasu zużycia jest praktycznie niezauważalny. Jego przekroczenie może spowodować widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki, a także obniżenie wytrzymałości materiału i zmniejszenie jego właściwości szczepnych. Unikać zbyt obfitego nakładania materiału (zbyt dużej grubości poszczególnych warstw). Zapewnić intensywną wymianę powietrza w pomieszczeniu w trakcie schnięcia i twardnienia powłoki.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10° C, maksymalna 30° C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3° C wyższa od temp. punktu rosy.Przerwy technologiczne Podczas pracy w temp. +20° C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 16 i maks. 48 godz.Przy dłuższej przerwie technologicznej przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Podane czasy skracają się w przypadku wyższej temperatury lub wydłużają w przypadku temperatury niższej.

Czas schnięcia

W temp. +20° C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok.1 dniu. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.W czasie wysychania (ok. 24 godz. przy +20° C ) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci,  wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas dłuższych przerw w pracy przemyć wodą lub ciepłą wodą z dodatkiem mydła.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Masa: Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać oparów/rozpylonej cieczy.. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Zawiera Isophorondiamin, m-Xylylendiammin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Utwardzacz: Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Zawiera 4,4'-Isopropylidendiphenol. Może wywoływać reakcje alergiczne. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <15 g/l L Z O.

Giscode

R E 0

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Znakowanie C E Zgodność z normą: P N-E N 13813:2003: Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały

Właściwości

i wymagania. P N-E N 1504-2:2006: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu