Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Lasurgrund

Kategoria Produktu: Produkty silikatowe


Nadający fakturę powierzchni podkład silikatowy według VOB/C DIN 18 363, punkt 2.4.1 – podwójnie krzemionkujący. Histolith Lasurgrund

Zastosowanie

Nadający fakturę, dobrze wypełniający podkład pod powłoki z lazur, do stosowanie wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

Bardzo odporny na wpływy atmosferycznie Skuteczna ochrona przed deszczem, hydrofobowy, w = 0,07 kg/m2?h Wysoce paroprzepuszczalny sd < 0,01 m Wysoce przepuszczalny dla dwutlenku węgla Zawiera kwarcytowe, zdolne do silifikacji dodatki i dlatego ma działanie podwójnie krzemionkujące Produkt niepalny

Spoiwo

Szkło wodne potasowe, odporny na działanie światła pigment mineralny (biel tytanowa), wypełniacze mineralne (węglan wapnia), żywica akrylowa (<5%)

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biały. Barwienie fabryczne na wiele różnych kolorów na zapytanie ofertowe. Możliwość samodzielnego zabarwiania przy użyciu barwników Histolith Volltonfarbe S I. Barwienie maszynowe w systemie Color Express nieorganicznymi pastami barwiącymi.

Stopień połysku

Głęboki mat.

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

??????Powierzchnie zewnętrzne: Nowe tynki grupy P Ic, P I I i P I I I:Tynki grupy P I pozostawić do wyschnięcia na min. 4 tygodnie. Tynki grupy P I I i P I I I pozostawić do wyschnięcia na min. 2 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć środkiem Histolith Flaut. Stare, niepowlekane tynki i powłoki mineralne:Dokładnie oczyścić powierzchnię. Usunąć luźne powłoki. Zagruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą zależnie od chłonności 2:1 do 1:1 podłoża. Stare, nośne powłoki z matowych farb dyspersyjnych:Dokładnie oczyścić powierzchnię. Zagruntować środkiem Histolith Lasurgrund rozcieńczonym maksymalnie 10% Histolith Silikat-Fixativ. Tynki uzupełniane:Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw, odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Zasadniczo należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i spłukać. Mury ceglany:Do malowania nadaje się tylko chłonna cegła licowa. Nie stosować na cegle klinkierowej. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię dokładnie oczyścić. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających lub im podobnych zmniejszających przyczepność. Gruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym  wodą w proporcji (zależnie od chłonności podłoża) 2:1 do 1:1. Kamień naturalny:Do malowania nadaje się wyłącznie chłonny kamień naturalny. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię kamienia dokładnie oczyścić, usunąć luźne warstwy. Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Uwaga: w kamieniach naturalnych z zawartością wodorozcieńczalnych substancji może dochodzić do wystąpienia wykwitów i przebarwień na malowanej powierzchni. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Dobór układu warstw skonsultować z doradcą technicznym. Powierzchnie wewnętrzne: Nowe tynki grupy P I, P I I i P I I I:Pozostawić nie malowane przez okres 2-4 tygodni. Usunąć zeszkliwioną powierzchnię środkiem Histoith Fluat. Tynki gipsowe grupy P I V:Mocne tynki: gruntować środkiem Histolith Innengrund.Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung. Po wyschnięciu nałożyć warstwę pośrednią środkiem  Histolith Innengrund. Płyty gipsowo-kartonowe:Nadmiar szpachlówki zeszlifować. Gruntować środkiem Histolith Innengrund. Miejsca szpachlowane wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Zagruntować środkiem Histolith Innengrund. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Płyty gipsowe:Gruntować środkiem Histolith Innengrund. Beton:Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność.  Mur ceglany:Dokładnie oczyścić powierzchnię. Naprawić fugi. Mur z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Nośne, matowe powłoki farb dyspersyjnych:Dokładnie oczyścić powierzchnię. Zagruntować środkiem Histolith Lasurgrund rozcieńczonym maksymalnie 10% Histolith Silikat-Fixativ. Powłoki z farb klejowych:Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Po wyschnięciu zmyć powierzchnię środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W celu ustalenia układu warst prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

Sposób nakładania

Na zabytkach architektonicznych zaleca się użycie szczotki.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:Słabo i równomiernie chłonne podłoża mineralne: Podkład gruntujący rozcieńczony środkiem Histolith Silikat-Fixativ w maksymalnej ilości 5 %. Silnie i nierównomiernie chłonne lub piaszczące powierzchniowo podłoża mineralne:Gruntowanie środkiem Histolith Silikat-Fixativ, rozcieńczony wodą 2:1 do 1:1 w zależności od chłonności podłoża. Warstwa pośrednia:Jedna warstwa Histolith Lasurgrund rozcieńczony maksymalnie 5% Histolith Silikat-Fixativ. Warstwa wierzchnia:Jedna lub więcej warstw Histolith Antik-Lasur.

Zużycie

Ok. 200-250 ml/m2 na każdą warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% powłoka jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godzinach, po 24 godz. jest odporna na deszcz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Zabezpieczenie otoczenia:Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Podczas pracy natryskiem nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 /l L Z O

Kod produktu farby i lakiery

M-S K01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu