Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Mineralin

Kategoria Produktu: Produkty silikatowe


Wypełniający środek gruntujący a także materiał do wykonywania warstw pośrednich i wierzchnich. Produkt na bazie krzemianów wg DIN 18 363, ust. 2.4.1., podwójnie krzemianujący do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Histolith Mineralin

Zastosowanie

Do wykonywania dobrze wypełniających, wyrównujących fakturę i szlamujących rysy w podłożu powłok wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

Zawiera mineralne, odporne na działanie światła pigmenty Szlamuje drobne rysy Odporny na warunki atmosferyczne Nie przepuszczający wody w = 0,09 kg/m2?h Wysoce paroprzepuszczalny sd = 0,015 m Wysoce przepuszczalny dla dwutlenku węgla Zawiera kwarcytowe, zdolne do silifikacji dodatki i dlatego ma działanie podwójnie krzemianujące Produkt niepalny

Spoiwo

Szkło wodne potasowe, odporny na działanie światła mineralny pigment (biel tytanowa), wypełniacz mineralny (węglan wapnia), żywica akrylowa (<5%).

Wielkość opakowań

20 kg

Barwa

Biała. Barwienie maszynowe w systemie Color Expres nieorganicznymi pastami barwiącymi. Można barwić samodzielnie dodając maks. 10 % barwników Histolith Volltonfarben S I. Po dodaniu większej ilości barwnika farba traci stopniowo właściwości wypełniające.

Stopień połysku

Głęboki mat.

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnetrzne: Nowe tynki grupy P Ic, P I I i P I I I:Tynki grupy P I pozostawić do wyschnięcia na min. 4 tygodnie. Tynki grupy P I I i P I I I pozostawić do wyschnięcia na min. 2 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć środkiem Histolith Flaut. Stare, niepowlekane tynki i powłoki mineralne:Dokładnie oczyścić powierzchnię. Usunąć luźne powłoki. Zagruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą zależnie od chłonności 2:1 do 1:1 podłoża. Tynki uzupełniane:Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw, odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Zasadniczo należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i spłukać. Mury ceglany:Do malowania nadaje się tylko chłonna cegła licowa. Nie stosować na cegle klinkierowej. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię dokładnie oczyścić. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających lub im podobnych zmniejszających przyczepność. Gruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym  wodą w proporcji (zależnie od chłonności podłoża) 2:1 do 1:1. Kamień naturalny:Do malowania nadaje się wyłącznie chłonny kamień naturalny. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię kamienia dokładnie oczyścić, usunąć luźne warstwy. Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Uwaga: w kamieniach naturalnych z zawartością wodorozcieńczalnych substancji może dochodzić do wystąpienia wykwitów i przebarwień na malowanej powierzchni. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Powierzchnie wewnętrzne: Nowe tynki grupy P I, P I I i P I I I:Pozostawić nie malowane przez okres 2-4 tygodni. Usunąć zeszkliwioną powierzchnię środkiem Histoith Fluat. Tynki gipsowe grupy P I V:Mocne tynki: gruntować środkiem Histolith Innengrund.Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung. Po wyschnięciu nałożyć warstwę pośrednią środkiem  Histolith Innengrund. Płyty gipsowo-kartonowe:Nadmiar szpachlówki zeszlifować. Gruntować środkiem Histolith Innengrund. Miejsca szpachlowane wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Zagruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Płyty gipsowe:Gruntować środkiem Histolith Innengrund. Beton:Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność.  Mur ceglany:Dokładnie oczyścić powierzchnię. Naprawić fugi. Mur z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Nośne, matowe powłoki farb dyspersyjnych:Dokładnie oczyścić powierzchnię. Powłoki z farb klejowych:Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Po wyschnięciu zmyć powierzchnię środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W celu ustalenia układu warst prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

Sposób nakładania

W obiektach zabytkowych preferowane jest nakładanie materiału szczotką.

Układ warstw

Słabo i równomiernie chłonne mineralne podłoża:Warstwę gruntującą i końcowa - Histolith Mineralin rozcieńczony maks. 5% środka Histolith Silikat-Fixativ. Mocno i nierównomiernie chłonne i/lub piaszczące podłoża mineralne:Warstwę gruntującą wykonać środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą w proporcji 2:1 do 1:1. Stopień rozcieńczenia zależy od chłonności podłoża.Warstwa pośrednia Histolith Mineralin rozcieńczony maks. 5% środka Histolith Silikat-Fixativ.Powłoka końcowa Histolith Mineralin rozcieńczony maks. 5% środka Histolith Silikat-Fixativ.Alternatywnie powłokę końcową można wykonać na zewnątrz - Histolith Außenquarz; wewnątrz - Histolith Bio Innensilikat lub Histolith Raumquarz. Nakładanie szpachli:Histolith Mineralin wymieszać z Histolith Schlämmquarz aż do uzyskania konsystencji szpachli (dodac ok. 30%). Nakładanie szpachelka lub gladką pacą. Po zastygnięciu powierzchnię zafilcować.

Zużycie

Okolo 400-500 ml/m2 na jedną warstwę.

Zużycie

zmienia się w zależności od chłonności i struktury podłoża. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw zachować przynajmniej 12-godzinne przerwy. Powłoka jest odporna na deszcz po 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Przy malowaniu większych powierzchni, aby uniknąć różnic kolorystycznych na stykach, należy zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników i malować jednym cyklem roboczym metodą "mokrym w mokre". Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Zabezpieczenie otoczenia:Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 1 g/l L Z O

Kod produktu farby i lakiery

M-S K01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu