Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Trass-Sanierputz

Kategoria Produktu: System tynków renowacyjnych


Histolith Trass-Sanierputz

Zastosowanie

HistolithR Trass-Sanierputzsystem nadaje się do tynkowania wilgotnego i zasolonego muru, na zewnątrz i wewnątrz. Dzięki dużej porowatości szkodliwe sole nie dyfundują. W ten sposób na wilgotnym murze można uzyskać suchą powierzchnię bez wykwitów, jeżeli warunki zewnętrzne pozwalają na wyschnięcie. Granice stosowania:HistolithR Trass-Sanierputzsystem nie nadaje się do uszczelniania stykających się z ziemią elementów budowlanych przed wodą napierającą, wodą stagnującą i wilgocią z gleby. W takich przypadkach należy uprzednio zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Dotyczy to także murów bardzo silnie zawilgoconych przez podsiąkanie. HistolithR Trass-Sanierputzsystem nie zapobiega szkodom powodowanym przez wodę z roztopów. Składniki systemu: HistolithR Trass-Vorspritzputz:Obrzutka tynkowa jako warstwa przyczepna na murze. HistolithR Trass-Porengrundputz:Podkład tynkowy gromadzący sole, tynk wyrównawczy na bardzo nierównym murze HistolithR Trass-Sanierputz:Tynk renowacyjny do wytwarzania suchych powierzchni HistolithR Feinputz:Gładź tynkowa do wytworzenia powierzchni którą daje się filcować

Budowa systemu:

Budowa i grubości warstw systemu zależą od stopnia zasolenia muru. Stopień zasolenia Budowa systemu Grubości warstw /mm mały i średni 1. HistolithR Trass-Vorspritzputz2. HistolithR Trass-Sanierputz3. HistolithR Trass-Sanierputz 2-4> 10> 10 duży 1. HistolithR Trass-Vorspritzputz2. HistolithR Trass-Porengrundputz3. HistolithR Trass-Sanierputz 2-4> 10> 15 W obydwu przypadkach można dodatkowo nanieść HistolithR Feinputz. Przy całkowitej grubości tynku ponad 30 mm jako podkład tynkowy do wyrównywania  muru zawsze należy stosować HistolithR Trass-Porengrundputz. Stopień zasolenia:Stopień zasolenia podłoża został zdefiniowany w specyfikacji W T A-Merkblatt 2-9-04/D. mały średni duży Siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % > 1,5 % Chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % > 0,5 % Azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % > 0,3 % ?

Właściwości

HistolithR Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy D I N E N 197-1 (cement, Suevit-Trass) i D I N E N 459-1 (wapno) oraz dodatki mineralne według normy D I N E N 13139. Są spełnione wymagania specyfikacji W T A-2-9-04/D.

Wielkość opakowań

HistolithR Trass-Vorspritzputz, HistolithR Trass-Porengrundputz, HistolithR Trass-Sanierputz: worek 30 kg HistolithR Feinputz: worek 25 kg

Składowanie

Histolith Trass-Sanierputz: w suchym pomieszczeniu 6 miesięcy od daty produkcji. Okres redukcji chromianów przy prawidłowym składowaniu wynosi 9 miesięcy. Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: w suchym pomieszczeniu 9 miesięcy od daty produkcji. Okres redukcji chromianów przy prawidłowym składowaniu wynosi 9 miesięcy.

Dane Techniczne

HistolithR Trass-Vorspritz­putz HistolithR Trass-Poren­grund­putz HistolithR Trass-Sanier­putz HistolithR Feinputz Wytrzymałość na ściskanie /N/mm2 ok. 10,0 ok. 5,0 ok. 2,5 ok. 1,5 Opór dyfuzyjny pary wodnej ? * 7,8 8,9 8,5 Głębokość przenikania wody /mm > 5 > 5 < 5 - Maksymalna wielkość ziaren /mm 2,0 1,3 1,3 0,5 Kolor szary szary szary stara biel * nie można określić ze względu na niepełne pokrycie.

Odpowiednie podłoża

HistolithR Trass-Sanierputzsystem nadaje się do muru według normy D I N 1053.

Przygotowanie podłoża

Uszkodzony tynk usunąć przynajmniej w obszarze 80 cm od widocznego obrzeża uszkodzenia. Uszkodzone spoiny w murze wydrapać na głębokość przynajmniej 20 mm. Mur dokładnie oczyścić. Silnie chłonny mur uprzednio zwilżyć (matowo-wilgotny).

Przygotowanie materiału

HistolithRTrass-Vorspritzputz HistolithRTrass-Porengrundputz HistolithRTrass-Sanierputz HistolithRFeinputz Zapotrzebowanie wody na 1 worek 7,0 6,5 6,5 6,5 Okres przydatności do użycia przy 20 °C, 65 % względnej wilgotności powietrza /minuty 120 120 120 120 HistolithR Trass-Vorspritzputz: Materiał wymieszać ręcznie. HistolithR Trass-Porengrundputz i HistolithR Trass-Sanierputz: Materiał wymieszać ręcznie lub także przy użyciu maszyny tynkarskiej. Przy ręcznym przyrządzaniu materiału zastosować mieszadło spiralne z elementem mieszającym 16 cm. Mieszać produkt aż do pozbycia się grudek, a następnie pozostawić na ok. 5 minut, żeby dojrzał, i jeszcze raz krótko wymieszać. W razie potrzeby skorygować konsystencję, dodając nieco wody. HistolithR Feinputz: Materiał wymieszać ręcznie lub także przy użyciu maszyny tynkarskiej. Przy ręcznym przyrządzaniu materiału zastosować mieszadło spiralne z elementem mieszającym 16 cm.

Sposób nakładania

Nakładanie materiału: HistolithR Trass-Vorspritzputz:Materiał narzucać kielnią tak, by uzyskać strukturę "brodawkowatą" grubości ok. 1 - 2 ziarna przy ok. 50 % pokryciu. Obrzutką nie wolno wypełniać szczelin. HistolithR Trass-Porengrundputz:Materiał nanieść ręcznie lub maszynowo. Wszystkie szczeliny w murze muszą być zamknięte. Ostatecznie ściągnąć łatą aluminiową. Świeżą powierzchnię przeciągnąć pacą zębatą lub grzebieniem tynkarskim, alternatywnie po stężeniu nadać szorstkości zdzierakiem, jednak nie zagęszczać ani nie filcować. HistolithR Trass-Sanierputz:Materiał nanieść ręcznie lub maszynowo. Świeżą powierzchnię przeciągnąć pacą zębatą lub grzebieniem tynkarskim, alternatywnie po stężeniu nadać szorstkości zdzierakiem, jednak nie zagęszczać ani nie filcować. HistolithR Feinputz:Materiał równomiernie naciągnąć pacą, a po stężeniu sfilcować.

Układ warstw

Do malowania nadają się tylko wysoce paroprzepuszczalne farby. Zalecane są farby silikatowe z programu HistolithR / Sylitol, farba silikonowa Amphi Silan/Thermo San lub do użytku wewnętrznego farba wapienna HistolithR Kalkfarbe. W przypadku kolorowych powłok malarskich zalecane jest uprzednie fluatowanie przy użyciu HistolithR Fluat.

Zużycie

HistolithRTrass-Vorspritzputz HistolithRTrass-Porengrundputz HistolithRTrass-Sanierputz HistolithRFeinputz Przybliżone zużycie w kg/m2 5,0* Przybliżone zużycie w kg na m2/mm grubości warstwy 1,1 1,1 1,5 * Przy nanoszeniu w postaci siatki z 50 % pokryciem podłoża. Dane dotyczące zużycia stanowią wartości przeciętne. Dokładne ilości określa się, wykonując próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału. Nie tynkować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu lub w silnym wietrze. W razie potrzeby powiesić specjalne osłony/plandeki.

Czas schnięcia

W czasie schnięcia chronić powierzchnie przed zbyt szybkim  wysychaniem. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednio szybkie wysychanie przez odpowiednie wentylowanie lub osuszanie. Przed naniesieniem następnej warstwy tynku zachować następujące czasy schnięcia: HistolithR Trass-Vorspritzputz: przynajmniej 1 dzień aż do uzyskania jasnej barwy HistolithR Trass-Porengrundputz: 1 dzień na 1 mm grubości warstwy HistolithR Trass-Sanierputz:- przy dwukrotnym nakładaniu Histolith Trass-Sanierputz pierwsza warstwa co najmniej 1 dzień, maksymalnie 4 dni; druga warstwa co najmniej 3 dni, maksymalnie 7 dni- przy jednokrotnym nakładaniu na Histolith Trass-Porengrundputz  co najmniej 3 dni, maksymalnie 7 dni. HistolithR Feinputz: można malować najwcześniej po 7 dniach.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Wskazówki dotyczące maszynowej aplikacji HistolithR Porengrundputz i HistolithR Trass-Sanierputz:Nadają się tutaj popularne maszyny tynkarskie (np. m- tec, P F T G4). Konieczna jest podatkowa mieszarka, która umożliwia powstanie odpowiednich porów.Długość węża: maks. 25 m.Średnica węża: przynajmniej 25 mm.Do wylotu pompy zawsze musi być przyłączony wąż o średnicy nominalnej 35 mm.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)HistolithR Trass-Vorspritzputz, HistolithR Trass-Porengrundputz i HistolithR Trass-Sanierputz:Reaguje alkalicznie. Drażni skórę. Grozi poważnym uszkodzeniem oczu.Uważać, by nie dostał się w ręce dzieci.Nie wdychać pyłów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie dostania się do oczu natychmiast dokładnie przepłukać je wodą i zgłosić się do lekarza. W czasie pracy zakładać odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę przeciwpyłową. W razie połknięcia natychmiast zgłosić się do lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu. HistolithR Feinputz:Reaguje alkalicznie. Grozi poważnym uszkodzeniem oczu.Uważać, by nie dostał się w ręce dzieci.Nie wdychać pyłów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie dostania się do oczu natychmiast dokładnie przepłukać je wodą i zgłosić się do lekarza. W czasie pracy zakładać odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę przeciwpyłową. W razie połknięcia natychmiast zgłosić się do lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.Uwaga (stan na dzień wydania)Przestrzegać normy D I N 18 550, Znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych, część C, normy D I N 18 350 i specyfikacji W T A 2-9-04/D.Tynku HistolithR Trass-Sanierputzsystem nie wolno obkładać żadnymi szczelnymi okładzinami, jak np. glazura, tapety izolacyjne itd. Gładź tynkowa HistolithR Feiputz położona na zewnątrz musi być pomalowana.Gładź tynkowa HistolithR Feinputz nie nadaje się na tynk cokołowy. Jeżeli na powierzchni cokołu ma być wykonana filcowana powierzchnia, można alternatywnie zastosować jako tynk wierzchni HistolithR Renovierspachtel.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione worki nadają sie do utylizacji. Utwardzone resztki materiału utylizować jako mieszane odpady budowlane i wyburzeniowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Giscode

Z P 1

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu