Powrót

Nazwa Produktu: Latex Gloss 60

Kategoria Produktu: Lateksowe


Latex Gloss 60

Zastosowanie

Do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i utrzymujących strukturę powłok wewnętrznych o błyszczącej powierzchni. Ze względu na dużą odporność uzyskanej powłoki i jej znakomitą podatność na czyszczenie farba szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania na powierzchniach znajdujących się w miejscach mocno obciążonych np.: w szpitalach, szkołach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp. Farba Latex Gloss 60 doskonale nadaje się również do malowania tapet z włókna szklanego Capaver ponieważ dzięki efektowi połysku podkreśla ich fakturę.

Właściwości

O zmniejszonej emisji, bezrozpuszczalnikowa, nie zawiera zmiękczaczy Nie zawiera składników powodujących "fogging" - "łapanie" kurzu z powietrza Wodorozcieńczalna, ekologiczna o słabym neutralnym zapachu Dyfuzyjna Wartość-sd < 0,5 m Zachowująca fakturę podłoża  Dobrze kryjąca Wysoki stopień bieli Stabilny połysk, nie żółknie Podatna na czyszczenie, odporna na działanie wodnych środków dezynfekcyjnych Łatwa w użyciu

Spoiwo

Latex syntetyczny wg D I N 55 945.

Wielkość opakowań

Standardowe:2,5 l , 12,5 l Color Express:12,5 l

Barwa

Biała. Farbę Latex Gloss 60 można barwić samodzielnie przy użyciu barwników Caparol Color lub A V A - Amphi Color Vollton- und Abtönfarben. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Farba Latex Gloss 60 nadaje się do maszynowego barwienia w systemie Color Express na wszystkie dostępne kolekcje kolorystyczne w kolorach jasnych o współczynniku jasności > 70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić dokładnść koloru. Na stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia dodatkowej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Połysk (wg P N E N 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg P N E N 13 300:Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 1Zdolność krycia Klasa 2, przy wydajności 7 m2/l tj. ok. 140 ml/m2

Największy rozmiar ziarna

granulacja drobna (< 100 ?m)

Gęstość

ok. 1,3 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy P I I i P I I I:Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P I V: Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Ścianki z elementów gipsowych:Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund T B. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund. Płyty gipsowo-kartonowe:Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Całą powierzchnię gruntować środkami Caparol-Haftgrund, Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol Aqua Sperrgrund. Beton:Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące. Beton komórkowy:Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:Malować bez wcześniejszego przygotowania. Nośne powłoki malarskie:Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Nienośne powłoki:Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L F. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Farby klejowe:Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Nie malowane tapety typu "Rauhfaser" oraz papierowe tapety wytłaczane:Malować bez wcześniejszego przygotowania. Tapety nieprzylegające:Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią grzybobójczą farbą Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W. Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol Aqua Sperrgrund (karta informacyjna nr 384). Drewno i materiały drewnopochodne:Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl P U-Lack.   Uzupełnianie drobnych ubytków:Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Natrysk airless:Kąt natrysku: 50°Dysza: 0,019-0,021"Ciśnienie: 150-180 bar Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Układ warstw

Farbę Latex Gloss 60 nakładać obficie, równomiernie, rozcieńczając wodą maksymalnie 5 %. Na podłożu kontrastowym, mocno i/lub nierównomiernie chłonnym nakładać obficie i równomiernie farbę Latex Gloss 60 rozcieńczoną maks. 10 % wody. Podłoża o nierównomiernej chłonności zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przy nakładaniu natryskiem Airless przed użyciem farbę dokładnie wymieszać i przecedzić. Przy zastosowaniu preparatu Caparol-Tiefgrund T B może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach "szczególnie wrażliwych" stosować Amphisilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Widoczność miejscowych poprawek zależna jest od wielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia. Stosowanie środków dezynfekcyjnych na bazie fenoli może prowadzić do zżółknęcia powierzchni.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas szlifowania stosować filtr P2. W trakcie nakładania i wysychania zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie pracy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. W trakcie pracy i wysychania zapewnic odpowiednie wietrzenie. Unikać jedzenia i picia w trakcie pracy. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Czyścić narzędzia wodą natychmiast po użyciu.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/b) wynosi: 100 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, dyspersja polioctanu winylu, biel tytanowa, krzemiany, woda, dodatki, środki konserwujące.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu