Powrót

Nazwa Produktu: PremiumColor

Kategoria Produktu: Odporność na szorowanie na mokro klasa I (matowe)


Matowa farba do wnętrz o szczególnej intensywności kolorów i podwyższonej odporności na zarysowania. PremiumColor

Zastosowanie

Farba do malowania ścian i sufitów w intensywnych, żywych kolorach.  Farba o podwyższonej odporności mechanicznej, stosowana jako powłoka/warstwa końcowa przy barwnych wymalowaniach  farbą Indeko-plus. Przy zastosowaniu Premium Color można uzyskać szlachetną matową powierzchnię o szczególnej intensywności i nasyceniu koloru unikając jednocześnie "efektu pisania" typowego dla farb matowych w intensywnych kolorach.

Właściwości

wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska o słabym neutralnym zapachu przystosowana do wykonywania poprawek bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa -  standard E.L.F. redukuje "efekt pisania" występujący na powłokach farb głęboko matowych tworzy mocną i odporną powłokę zawiera wypełniacz ceramiczny o wysokim stopniu nasycenia barwy łatwa w użyciu odporna na wodne środki dezynfekcyjne

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg. D I N 55945

Wielkość opakowań

1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Barwa

Premium Color to produkt dostępny wyłącznie jako baza do barwienia i może być stosowany wyłącznie po zabarwieniu w systemie Color Express. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym kolorze, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Celem wyeliminowania błędów w barwieniu przed użyciem należy sprawdzić poprawność barwienia. Duże i przylegające do siebie powierzchnie malować farbą z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboko matowy (wg P N E N 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy P N E N 13 300:W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 1 (? 5 ?m)

Największy rozmiar ziarna

granulacja drobna (< 100 ?m)

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Zalecenia odnośnie czyszczenia:Do okresowego czyszczenia nadają się domowe wodne niebarwione środki czystości w połączeniu z czystymi ściereczkami z mikrofazy. Przed pierwszym czyszczeniem należy przetestować na mało widocznej powierzchni oddziaływanie środka czyszczącego na powłokę farby. Stosować się do odpowiedniego dozowania środka czystości i nie stosować środków szorujących. W przypadku barwnych powłok, w zależności od intensywności czyszczenia, może dojść do niewielkiego starcia pigmentu i  zabarwienia ściereczki użytej do czyszczenia.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża jest zależny od jego rodzaju i właściwości. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej farby Indeko-plus.

Sposób nakładania

Pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć woda.

Układ warstw

Kryjącą warstwę pośrednią wykonać farbą Indeko-plus zabarwiona na kolor identyczny jak kolor powłoki końcowej wykonanej farbą Premium Color (przestrzegać zaleceń podanych w karcie techniczno-informacyjnej farby Indeko-plus).Warstwę końcową wykonać 1 - 2 x nie rozcieńczoną farbą Premium Color.  Przy stosowaniu farby na bardzo dużych powierzchniach w razie konieczności można rozcieńczyć dodając maks. 3 % wody.

Sposób nakładania

:Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Przy malowaniu wałkiem gładkich powierzchni stosować wałki o średniej długości (14-18 mm), które nie mają tendencji do zbierania farby na brzegach, np. wałek Rotanyl 18 firmy Rotaplast. Farbę nanieść równomiernie a następnie rozprowadzić (rozwałkować) w jednym kierunku.

Zużycie

Ok. 125 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5 °C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Aby zachować specyficzne właściwości farby nie wolno mieszać jej z innymi produktami.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, poliamid, krzemiany, celuloza,  woski parafinowe, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu