Powrót

Nazwa Produktu: Putzgrund 610

Kategoria Produktu: Kryjące wodorozcieńczalne


Putzgrund 610

Zastosowanie

Wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność przygotowania podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych. Szczególnie jako środek do gruntowania i wykonywania zwiększających przyczepność warstw pod tynki dyspersyjne, silikonowe, silikatowe, mozaikowe. Składnik systemów ociepleń:- Capatect K D System 600- Capatect S I Silikat- Capatect 100- Carbon A i B Wewnątrz jako nadająca fakturę warstwa gruntująca do technik laserunkowych materiałami Arte-Lasur i Deko Lasur a także podkład pod Capadekor-Putz i Capadecor Calcino-Dekor.

Właściwości

Odporny na działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjący, zwiększający przyczepność, wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu, barwiony w systemie Color Express. Niepalny w systemie B S O Capatect 100, N R O w systemach Capatect K D System 600 oraz Capatect S I Silikat.

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg D I N 55 945.

Wielkość opakowań

16 kg, 25 kg

Barwa

Biała. Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników Caparol Color lub A V A - Amphi Color Vollton- und Abtönfarben).  Putzgrund 610 można barwić także w systemie barwienia maszynowego Color Express na w wszystkie kolory o współczynniku jasności >70. 

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 1,6 g/cm3

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Sposób nakładania

Tynki wierzchnie  Kolor tynku i podkładu tynkrskiego 190 186 M 133 L E I C H T 700 699 Carbon-Spach-tel Carbo-Nit Arma Reno Sockel Sockel-flex Or Ca-Spach-tel gotowe do nakładania Capatect-Fassadenputz R und K białybarwiony 12 12 12 12 42 42 42 12 12 - Amphi Silan-Fassadenputz R und K białybarwiony 12 12 12 12 42 42 42 12 12 -- Sylitol-Fassadenputz R und K białybarwiony 3, 42, 3, 4 3, 42, 3, 4 3, 42, 3, 4 3, 42, 3, 4 12 12 12 3, 42, 3, 4 12 -- Capatect-Faschenputz K10 białybarwiony 12 12 12 12 42 42 42 12 -- -- Capatect-Fassadenputz Fein białybarwiony 11 11 11 11 44 44 44 11 12 -- Capatect-Buntstein-Sockelputz barwiony 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - Capatect-C S-Strukturputze białybarwiony -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Thermo San-Fassadenputz N Q G białybarwiony 12 12 12 12 42 42 42 12 12 55 sucha zaprawa Capatect-Mineral-Leichtputz R und K białybarwiony 3, 43, 4 3, 43, 4 3, 43, 4 3, 43, 4 -- -- -- 3, 43, 4 -- -- Capatect-Mineralputz R und K białybarwiony 3, 43, 4 3, 43, 4 3, 43, 4 3, 43, 4 -- -- -- 3, 43, 4 -- -- Capatect-Modellier- und Spachtelputz białybarwiony 3, 43, 4 3, 43, 4 3, 43, 4 3, 43, 4 -- -- -- 3, 43, 4 -- -- Capatect-Arma Reno 700 biały 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 - - - 3, 4 - - Capatect-Feinspachtel biały 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 - - - 3, 4 - - Capatect-Edelkratzputz K40 białybarwiony -- -- 3, 43, 4 -- -- -- -- -- -- -- Capatect-Arma Reno Sockel białybarwiony 3, 43, 4 3, 43, 4 3, 43, 4 -- -- -- -- 3, 43, 4 -- -- 1 = Gruntowanie jest wymagane 2 = Wymagane gruntowanie w kolorze tynku wierzchniego 3 = Gruntowanie jest zalecane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze jako zabezpieczenie przed przesuszeniem tynku 4 = Gruntowanie jest wymagane w wypadku dłuższego przestoju (np. pozostawienie nie pokrytej warstwy zbrojącej na okres przerwy zimowej) 5 = Kombinacja nie jest możliwa z uwagi na ochronę przeciwpożarową - = Kombinacja nie jest możliwa Rozcieńczenie Wyłącznie wodą.

Układ warstw

Na porowatych, lekko piaszczących i/ lub chłonnych powierzchniach zewnętrznych wykonać gruntowanie środkiem Opti Grund E.L.F. Tynki piaszczące, kredujące gruntować środkiem Dupa-grund, na systemów ociepleń B S O stosować środek gruntujący Amphi Silan Putzfestiger. Powierzchnie wewnętrzne - miękkie podłoża gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Na normalnie chłonne, nośne powierzchnie nakładać beż ich wcześniejszego przygotowania. Jako środek gruntujący lub warstwa pośrednia Putzgrund 610 rozcieńczyć maks. 10 % wody. W wypadku stosowania jako podkład pod barwne tynki syntetyczne (w tym mozaikowe) zabarwić na kolor powłoki końcowej. Receptura barwienia pod tynk Capa-stone podana jest w karcie technicznej tego tynku (nr 230).

Zużycie

Na podłożach gładkich ok. 250 - 350 g/m2 zależnie od podłoża i zastosowania. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.Narzędzia Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund T B może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscu przebywania osób szczególnie wrażliwych stosować Amphi Silan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Tolerancja na inne materiały:W celu zachowania specyficznych właściwości środek Putzgrund 610 można mieszać wyłącznie z barwnikami Caparol Color (dawna  Alpinacolor) , A V A lub barwić w systemie Color Express. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G P01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu