Powrót

Nazwa Produktu: StuccoDecor DI PERLA

Kategoria Produktu: Techniki szpachlowe


StuccoDecor DI PERLA

Zastosowanie

Dyspersyjna masa szpachlowa o metalicznej poświacie do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

Łagodna dla środowiska Nie zawiera rozpuszczalników i zmiękczaczy Wodorozcieńczalna Dyfuzyjna Łatwa w obróbce Odporna na uszkodzenia mechaniczne

Spoiwo

Organiczne spoiwo żywicy polimerowej.

Wielkość opakowań

2,5 l

Barwa

Baza złota (Gold)Baza srebrna (Silber) Można barwić w systemie Color Express na 73 kolory (55 kolorów na bazie Silber i 18 kolorów na bazie Gold). W przypadku barwienia ręcznego należy wymieszać całość potrzebnego zabarwionego materiału aby uniknąć różnic kolorystycznych. Bazy stosować wyłącznie po zabarwieniu.

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Składowanie

Przechowywać w miejscu chłodnym w temperaturze powyżej 0°C. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu materiał można przechowywać przez conajmniej 2 lata.

Dane Techniczne

Własności według P N E N 13 300:Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 Uziarnienie: drobne

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Produkty uzupełniające

Capa Grund Universal

Odpowiednie podłoża

Wszystkie typowe mineralne podłoża (wszystkie tynki, beton, mur), płyty gipsowo-kartonowe, płyty pilśniowe, prefabrykaty, przylegające istniejące powłoki malarskie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste i suche. Podłoże należy najpiew zaszpachlować na gładko (np. stosując Akkordspachtel mittel lub fein), tak aby nie było nierówności, dziurek itp. Następnie zgruntować powierzchnię środkiem guntującym Capa Grund Universal w kolorze odpowiadającym kolejnej powłoce. Stosować się do odpowiednich wskazówek technicznych. Tynki grupy P I, P I I i P I I I:Mocne, normalnie chłonne tynki zagruntować środkiem Capa Grund Universal. Lekko piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkiem Capa Sol L F. Silnie piaszczące tynki zagruntować środkami Caparol Tiefgrund T B bądź Amphi Silan Putzfestiger.  Tynki gipsowe i maszynowe z grupy P I V:Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Capa Grund Universal. Ścianki z elementów gipsowych, płyty gipsowo-kartonowe:Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Capa Sol L F. Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan Putzfestiger. Normalnie chłonne powierzchnie zagruntować środkiem Capa Grund Universal. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Beton:Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia. Silnie chłonne podłoże zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan Putzfestiger. Normalnie chłonne powierzchnie zagruntować środkiem Capa Grund Universal. Nośne powłoki malarskie:Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Capa Grund Universal. Nienośne powłoki:Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne powierzchnie gruntować środkiem Capa Sol L F. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan Putzfestiger. Farby klejowe:Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan Putzfestiger. Nie malowane tapety typu "Rauhfaser" oraz papierowe tapety wytłaczane:Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B lub Amphi Silan Putzfestiger. Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - Aqua Sperrgrund (karta informacyjna nr 384). Uzupełnianie drobnych ubytków:Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować. Uwaga:Przy zastosowaniu środka Caparol Tiefgrund T B może pojawic się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przebywać osoby szczególnie wrażliwe stosować Amphi Silan-Putzfestiger, łagodny środek o nikłym zapachu.

Sposób nakładania

Podłoże zagruntować środkiem Capa Grund Universal w kolorze warstwy wierzchniej. Do nakładania używać specjalnych narzędzi (paca wenecka). Zwykle konieczne jest wykonanie dwóch cykli roboczych do uzyskania gotowej powierzchni.

Układ warstw

1. cykl roboczy:Szpachlę Capadecor Stucco Decor D I P E R L A zabarwioną na wybrany kolor (rozcieńczoną 20% wody), nanieść równomiernie na podłoże, wałkiem moherowym o krótkim włosiu (ok. 40 ml/m2). Pozostawić do wyschnięcia (min. 12 godz.) 2. cykl roboczy:Szpachlę Capadecor Stucco Decor D I P E R L A - nierozcieńczoną, w tym samym kolorze nakładać pacą wenecką aż do całkowitego pokrycia podłoża (ok. 80 ml/m2), następnie, po krótkim odpowietrzeniu (ok. 3 minuty) tą samą kielnią przetrzeć lub nadać fakturę. Na tym etapie powstaje charakterystyczna aksamitna powierzchnia. Uwaga:Aby uniknąć widocznych łączeń, nakładać metodą "mokrym w mokre" w jednym cyklu roboczym. Przeciągi i ciepłe lub rozgrzane podłoża mają negatywny wpływ na obróbkę i uzyskany efekt.

Zużycie

Około 120-150 ml/m2 na gotową powłokę. Do dokładnej kalkulacji należy wykonać powierzchnię próbną na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: 5°C Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czas schnięcia

Ok. 24 godziny.Pomiędzy poszczególnymi cyklami należy zachować co najmniej 12 godzinną przerwę. W przypadku niższych temperatur i wyższej wilgotności powietrza należy odpowiednio wydłużyć ten czas.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Bliższe informacje

: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

Dyspersja kopolimeru akrylowo-styrenowego, pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, dodatki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu