Powrót

Nazwa Produktu: Sylitol Bio Innenfarbe

Kategoria Produktu: Mineralne


Sylitol Bio Innenfarbe

Zastosowanie

Najwyższej jakości farba przeznaczona do wymalowań wewnętrznych różnego typu pomieszczeń np.: mieszkalnych, szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej, a także renowacji wnętrz zabytkowych. Neutralna dla alergików dzięki recepturze całkowicie wolnej od alergenów. Szczególnie polecana na: niemalowane tynki mineralne z grupy zapraw wapiennych, cementowo-wapiennych i cementowych, beton, mur licowy z cegły wapienno-piaskowej, tapety Capaquarz, Glasvlies-Wandbelägen, Rauhfaser oraz nośne powłoki krzemianowe. Po odpowiednim przygotowaniu do malowania farbą Sylitol-Bio-Innenfarbe nadają się również tapety z włókna szklanego Capaver Glasgewebe, tynki gipsowe, płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz nośne warstwy farb dyspersyjnych. Naturalna zasadowość spoiwa farby zapewnia ochronę przed rozwojem bakterii i grzybów.

Właściwości

Nie zawiera środków konserwujących Bezrozpuszczalnikowa Nie zawiera zmiękczaczy Nie zawiera składników  powodujących "fogging" -  "łapanie" kurzu z powietrza Pomaga w utrzymaniu higieny powietrza w pomieszczeniu Posiada certyfikat o neutralności i przydatności do stosowania dla alergików zgodnie ze świadectwem wydanym przez TÜ V Nord Podlega kontroli zewnętrznej Wodorozcieńczalna Łagodna dla środowiska o nikłym zapachu Biała Łatwa w użyciu Bardzo dobrze dyfuzyjna sd < 0,02 m wg. P N E N 1062 Powłoki krzemianowe zachowują właściwości podłoża zapewniając przepuszczalność powłoki Niepalna, A2 według D I N 4102

Spoiwo

Szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych wg D I N 18 363 ust. 2.4.1.

Wielkość opakowań

Standardowe:10 l

Barwa

Biała, biel antyczna (zbliżona do R A L 9010). Można barwić przy użyciu maksymalnie 10% barwników Histolith. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia ewentualnych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie, w jasnych barwach o współczynniku jasności > 70.Certyfikat TÜ V Nord oraz Natureplus-Siegel dotyczy wyłącznie koloru białego. Poprzez barwienie neutralność alergologiczna produktu może ulec nieznacznemu zakłóceniu. Farbę Sylitol-Bio-Innenfarbe można barwić w systemie Color Express na wszystkie kolory o współczynniku jasności > 70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboki mat (według P N E N 13300).

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Farbę można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane Techniczne

Własności wg normy P N E N 13 300:W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 3 Zdolność krycia Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2

Największy rozmiar ziarna

granulacja drobna (< 100 ?m)

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Produkty uzupełniające

Barwniki Histolith do samodzielnego barwienia. Caparol-Haftgrund biała farba gruntująca, o wysokiej przyczepności do podłoża, stosowana jako podkład pod Sylitol Bio-Innenfarbe.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Podłoża mineralne z zeszkliwioną powierzchnią, podłoża o osypującej i ścierającej się powierzchni:Warstwę wierzchnią usunąć mechanicznie lub przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut i następnie zmyć  wodą. Tynki grupy P Ic, P I I i P I I I jak również stare tynki grupy P I:Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Porowate, piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkiem gruntującym Sylitol Koncentrat 111, rozcieńczonym wodą 2:1. Miejsca uzupełniania tynku po całkowitym wyschnięciu fluatować środkiem Histolith Flaut, a następnie zmyć wodą. Tynki gipsowe P I V:Zwarte tynki gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić materiałem Caparol-Tiefgrund T B. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią, przeszlifować i oczyścić z pyłu. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Po całkowitym wyschnięciu wykonać warstwę pośrednią poprawiającą przyczepność środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki gliniane:Powierzchnie przeznaczone do malowania oczyścić, zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111  2:1 rozcieńczonym wodą. Wykonać malowanie próbne, sprawdzające ewentualność pojawienia się brązowych przebarwień. Płyty gipsowo-kartonowe:Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Miękkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund, a następnie wykonać warstwę pośrednią środkiem Caparol-Haftgrund. Ścianki z elementów gipsowych:Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Beton:Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność oraz substancji osypujących się i piaszczących. Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:Wykwity solne zeszczotkować na sucho. Mur licowy z cegły ceramicznej:Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Nośne powłoki wapienne, cementowe lub krzemianowe:Na powierzchniach silnie chłonnych wykonać warstwę gruntującą środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1. Nośne, matowe powłoki z farb dyspersyjnych i tynków z żywic syntetycznych:Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Powłoki nienośne:Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych i tynków z żywic syntetycznych całkowicie usunąć. Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie. Gruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1 Farby klejowe:Zmyć do podłoża. Wykonać warstwę gruntującą środkiem Caparol-Tiefgrund T B i warstwę pośrednią środkiem Caparol-Haftgrund. Nie malowane tapety typu "Rauhfaser":Malować bez wcześniejszego przygotowania. Na tapetach wytłaczanych, o nierównomiernej powierzchni wykonać malowanie próbne. Tapety z włókna szklanego z systemu Capaver:Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tapety nieprzylegające do podłoża:Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Powierzchnię zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Wykonać warstwę pośrednią środkiem Caparol-Haftgrund. Powierzchnie pokryte pleśnią:Nalot z pleśni usunąć przez czyszczenie na mokro. Powierzchnie zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Niewielkie ubytki:Po odpowiednim przygotowaniu uzupełnić ubytki szpachlówką Caparol-Akkordspachtel lub Caparol-Füllspachtel P zgodnie z instrukcją obróbki, następnie pomalować środkiem poprawiającym przyczepność Caparol-Haftgrund. Miejsca szpachlowane gipsem gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. Natrysk airless:Kąt natrysku: 50°Dysza: 0,026"Ciśnienie: 150-180 bar Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw

Farbę nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5 % wody nakładać obficie i równomiernie. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą Sylitol Bio-Innenfarbe rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Nierównomiernie lub silnie chłonne podłoża zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+8°C podłoża otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

Aby zachować specyficzne właściwości farby nie należy jej mieszać z innymi materiałami. W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Nie stosować na powierzchniach lakierowanych, drewnianych z tworzyw sztucznych oraz z wykwitami solnymi. W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Do mocno obciążonych powierzchni w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie farby Premium Color. W wypadku natrysku Airless farbę należ dokładnie wymieszać i przecedzić. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund T B może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przebywać osoby "szczególnie wrażliwe" stosować Amphi Silan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Odznaczanie się miejsc w których dokonywano poprawek zależne jest od wielu czynników i jest nieuniknione.

Zastosowanie

na całej powierzchni warstwy pośredniej  z Caparol Haftgrund zmniejsza ryzyko odznaczeń. Na podłożach zawierających gips zawsze konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej produktem Caparol Haftgrund. Zabezpieczenie otoczenia:Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać wodą.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Sylitol Bio-Innenfarbe ma odczyn zasadowy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Otoczenie malowanych powierzchni dokładnie okryć. Opryskane powierzchnie lakierowane, szklane, ceramiczne, metalowe, z kamienia naturalnego natychmiast zmyć wodą.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera <1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-S K01

Deklarowany skład produktu

Węglan wapnia, woda, szkło wodne potasowe, mika, ditlenek tytanu, kaolin, kopolimer styrenu i akrylanu, wosk parafinowy, stabilizatory, środki rozpraszające, wypełniacze, środki zagęszczające, środki przeciwpieniące.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu