Powrót

Nazwa Produktu: TopLasur NQG

Kategoria Produktu: Lazury ścienne


Gotowa do użycia lazura z formułą NQG, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. TopLasur NQG

Zastosowanie

Dekoracyjna lazura do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych, strukturalnych podłożach. Wewnątrz do stosowania na podłożu wykonanym produktem - Multi Structur Style. Bardzo dobrze nadaje się do odświeżania kamieni naturalnych, odświeża barwę kamienia, i zapewnia ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Właściwości

Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne Bardzo dobra trwałość barwy Wysoce dyfuzyjna Przepuszczalna dla C O2 Transparentna, możliwe barwienie Dobra przyczepność do podłoży mineralnych Przyjazna dla środowiska

Spoiwo

Hybrydowe spoiwo silikatowo / organiczne.

Wielkość opakowań

5 l, 10 l

Barwa

Biała-transparentna. Top Lasur N Q G można barwić samodzielnie dodając maksymalnie 20% barwników Amphi Silan Vollton- und Abtönfarben.  Aby uniknąć różnic kolorystycznych należy całość samodzielnie zabarwionego materiału zmieszać ze sobą przed użyciem. Top Lasur N Q G można barwić w systemie Color Express. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić dokładność koloru. Na dużych i/lub stykających się powierzchni należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Barwę oraz transparentność lazury należy ustalić poprzez próbne malowanie. Top Lasur N Q G można barwić wyłącznie odpornymi na działanie światła, nieorganicznymi pigmentami. Tylko takie pigmenty w połączeniu z odpornym na kredowanie spoiwem hybrydowym N Q G zapewniają technologicznie najlepszą stabilność koloru.

Stopień połysku

Satynowy mat, G2

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Składować do 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 O< 0,1 m (wysoka), V1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ok. 0,25 [kg/(m2. h0,5)] (średnia) W2 Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Produkty uzupełniające

Sylitol-Minera Sylitol-Compact Amphi Silan Compact Multi Structur Style

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikonowych, cementowo-wapiennych (P I I)/minmalna wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2 według P N E N 998-1:Stare tynki oczyścić na mokro odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę odpowiednią dla istniejącego tynku wierzchniego zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej. Tynki P I I, P I I I/minmalna wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2 według P N E N 998-1:W zależności od warunków atmosferycznych, nowe tynki można malować po około 2 tygodniach o ile wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych tzn. temp. +20?C i wilgotność powietrza 65%. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, mgła) czas ten ulega wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych w wypadku barwnych wymalowań zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym Capa Grund Universal. Stare tynki: miejsca naprawiane musza być związane i suche.  Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F. Na mocno piaszczące, pylące tynki, zastosować środek Dupa-grund a na systemy B S O ze styropianem zastosować Amphisilan Putzfestiger. Nowe tynki silikatowe:Malować Histolith Antik Lasur. Istniejace powłoki farb i tynków silikatowych:Usunąć mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki usunąć poprzez zeszlifowanie, zeskrbanie, zdrapanie. Zagruntować środkiem Amphi Silan-Putzfestiger. Beton komórkowy z istniejącą nośną powłoka malarską:Nieuszkodzone powierzchnie oczyścić. Zagruntować środkiem gruntującym Capa Grund Universal. W przypadku uszkodzonych powłok na betonie komórkowym, zalecamy program produktów Disbon. Beton:Zanieczyszczone, pylące powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Na słabo chłonnych bądź gładkich powierzchniach zastosować środek gruntujący Capa Grund Universal. Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące  powierzchnie zagruntować środkiem Opti Grund E.L.F. Powierzchnie piaszczące zgruntować środkiem Dupa-grund. Płyty wiórowo-cementowe:Z powodu wysokiej alkaliczności, aby zapobiec wykwitom wapiennym należy zagruntować środkiem Disbon 481 E P-Uniprimer. Mur licowy z cegły ceramicznej:Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem Dupa-grund. Jeśli po położeniu warstwy pośredniej pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol. Nośne powłoki farb dyspersyjnych i na bazie żywic silikonowych:Zanieczyszczone, kredujące stare powłoki, oczyścić woda pod ciśnieniem. Wykonać gruntowanie środkiem Capa Grund Universal. W przypadku innej metody czyszczenia (zmywanie, szczotkowanie) zastosować środek gruntujący Dupa-grund, a w przypadku styropianowych płyt ocieplających Amphi Silan-Putzfestiger. Nośne powłoki tynków na bazie żywic syntetycznych i silikonowych:Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku czyszczenia na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed dalsza obróbką. Nienośne powłoki mineralne: Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę. W wypadku czyszczenia na mokro, przed dalszą obróbką pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zagruntować środkiem  Dupa-grund. Nienośne powłoki farb dyspersyjnych, na bazie żywic silikonowych, powłoki tynków na bazie żywic silikonowych i syntetycznych:Całkowicie usunąć stosując odpowiednia metodę, np. mechanicznie lub przez wytrawianie i następnie czyścienie na mokro wodą pod ciśnieniem. Na słabo chłonnych bądź gładkich powierzchniach zastosować gruntowanie środkiem Capa Grund Universal. Na pylących, piaszczycach, chłonnych powierzchniach zastosować środek gruntujący Dupa-grund. Powierzchnie zanieczyszczone spalinami lub sadzą:Pomalować bezwodną fasadową farbą Duparol. Spękane tynki lub beton:Stosować produkty Perma Silan lub Cap-elast. Kamień naturalny:Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Kamień zabrudzony oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Naprawy kamienia nie powinny być wykonywane zaprawami tynkarskimi, lecz specjalnymi materiałami stosowanymi jako substytut kamienia. Miejsca naprawiane muszą dobrze związać i przed malowaniem powinny być odpowiednio fluatowane i zmyte. Wstępująca wilgoć:Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie stanowi zastosowanie materiałów z systemu tynków renowacyjnych Histolith Sanierputz-system. Szczególnie w przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru. Powierzchnie z wykwitami solnymi:Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-grund.  W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych. Ubytki:Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol- Fassaden- Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith-Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować. Uwzględnić informacje techniczne. Powierzchnie wewnętrzne Tynki grupy P I I i P I I I/minmalna wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2 według P N E N 998-1:Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez uprzedniego przygotowania. Na porowatych, piaszczących, chłonnych tynkach zastosować środek gruntujący Opti Grund E.L.F lub Capa Sol L F. Gips i tynki maszynowe z grupy P I V/minmalna wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2 według P N E N 998-1:Wykonać gruntowanie środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki gipsowe ze szklistą powierzchnią przeszlifować, odpylić i wykonać gruntowanie środkiem Caparol-Tiefgrund. Płyty gipsowe:Na silnie chłonących elementach zastosować gruntowanie środkiem  Opti Grund E.L.F lub Caparol-Tiefgrund T B. Na twardych, gładkich płytach wykonać  warstwę zwiększająca przyczepność środkiem Caparol-Haftgrund. Płyty gipsowo-kartonowe.Zeszlifować nadmiar masy szpachlowej. Miękkie i szlifowane miejsca utwardzić środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Wykonać gruntowanie środkiem Caparol-Haftgrund, Opti Grund E.L.F lub Capa Sol L F. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Aqua Sperrgrund. Beton:Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące. Beton komórkowy:Wykonać gruntowanie środkiem Capaplex, rozcieńczonym wodą 1:3. Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej i cegły ceramicznej:Malować bez specjalnego przygotowania. Powłoki nośne:Powłoki matowe i słabo chłonne malować bez wcześniejszego przygotowania. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować). Wykonać gruntowanie środkiem Caparol-Haftgrund. Powłoki nienośne:Nienośne powłoki z farb dyspersyjnych, lakierów, tynków z żywic syntetycznych usunąć. Podłoża słabo chłonne i gładkie malować bez gruntowania. Podłoża porowate, piaszczące, względnie silnie chłonne gruntować środkami Opti Grund E.L.F. lub Capa Sol L.F. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, podłoża odkurzyć. Gruntować środkiem Caparol- Tiefgrund T B. Powłoki z farb klejowych:Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Niemalowane tapety papierowe, wytłaczane i typu "Rauhfaser":Malować bez przygotowania. Tapety nie przyczepne do podłoża:Całkowicie usunąć. Zmyć pozostałości kleju i tapety. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund T B. Podłoża zagrzybione:Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho.  Powierzchnie zmyć środkiem grzybobójczym i zostawić do całkowitego wysuszenia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbami Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W. Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - Aqua Sperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią farbą Aqua-Inn Nr.1 Drewno i materiały drewnopochodne:Malować wodorozcieńczalnymi, przyjaznymi dla środowiska lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl P U-Lack. Uzupełnianie drobnych ubytków:Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Do wykonania powłoki lazurowej nadają się szczotki malarskie, pędzle, gąbka naturalna, lub ściereczka. Wybór zależny jest od wymaganego efektu końcowego.

Układ warstw

Warstwę pośrednia wykonać środkiem Sylitol-Minera, Sylitol-Compact, Amphi Silan-Compact lub Multi Structure Style (tylko we wnętrzach) nadając gąbką strukturę powierzchni, w kolorze białym lub zbliżonym do koloru lazury. Tynki strukturalne również nadają się jako warstwa pośrednia. W przypadku gładkich podłoży nie jest możliwe uzyskanie powierzchni bez smug. Warstwę wierzchnią wykonać zależnie od wymaganego efektu końcowego, poprzez 1-3 krotne nałożenie lazury Top Lasur N Q G w wybranym kolorze. Transparentność lazury regulujemy poprzez rozcieńczanie wodą do maksymalnie 30%. Kolejne warstwy mogą być nakładane zależnie od potrzeb, metodą "mokre na mokre" lub po przeschnięciu. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, lazurę nakładać w jednym cyklu roboczym metodą mokre na mokre.

Zużycie

Ok. 100-150 ml/m2 na jedna warstwę.

Zużycie

zwiększa się w zależności od chłonności i struktury podłoża. Podane wartości są jedynie szacunkowe. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Temperatura minimalna +8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

Zachować co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne pomiędzy malowaniem poszczególnych warstw. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu. W pomieszczeniach wewnętrznych należy po obróbce zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia.

Czyszczenie narzędzi

Woda, ewentualnie z dodatkiem detergentu natychmiast po użyciu. W czasie przerw technologicznych, narzędzia pozostawić zanurzone w wodzie lub farbie.

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Nie nadaje się do malowania powierzchni poziomych obciążonych wodą. W przypadku stosowania Caparol-Tiefgrund w pomieszczeniach wewnętrznych, może pojawić się typowy zapach rozpuszczalnika. Z tego powodu należy zapewnić odpowiednią wentylację / wietrzenie pomieszczeń. W miejscach przebywania osób szczególnie wrażliwych należy zastosować bezwonny Amphisilan-Putzfestiger. Elewacje które podlegają specjalnym uwarunkowaniom obiektowym lub są narażone na silniejszy wpływ wilgoci poprzez niekorzystne warunki  atmosferyczne, narażone są na zagrzybienie. Zaleca się w takim wypadku zastosowanie produktów specjalnych takich jak np.: Thermo San, Muresko-Premium. Produkty te zawierają środki które opóźniają wzrost grzybów i glonów.W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw. efekt pisania).  Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych. Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu.W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Należy wykonać dodatkowe gruntowanie środkiem Capa Grund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje. Wykonanie poprawek na powierzchniach pokrytych lazurą nie jest możliwe. Tolerancja na inne materiały:Aby zachować specjalne właściwości, nie należy mieszać Top Lazur N Q G z innymi materiałami malarskimi. Zabezpieczenie elementów budowli:Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas szlifowania stosować filtr P2. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie jeść, nie pić oraz nie palic tytoniu podczas stosowania. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Narzędzia po użyciu umyć wodą z mydłem.

Bliższe informacje

, patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl   

Design hajzi powered by wisesolutions.eu